La sala Sagarra de l'Ateneu Barcelonès va ser testimoni, divendres passat, de la història de Navàs que, per por, havia estat silenciada durant setanta anys, però que gràcies al treball de recerca i edició del llibre Silencis. República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs 1931-1945, ha ajudat a recuperar i dignificar la memòria històrica del municipi i de molts dels seus habitants.

Amb la presentació del llibre Silencis a l'Ateneu Barcelonès culmina el cicle promocional d'aquesta publicació, que, amb molt bones vendes, ha trobat un acolliment social generós i ple de bones sensacions al llarg dels set primers mesos de vida, per a satisfacció dels seus autors: Jordi Algué, Miquel Arceda, Ester Llobet, Rossend Sellarés i Arcadi Vilà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Navàs.

La petita història local de Navàs, que estudia el període del 1931 al 1945, parteix d'un treball coral fet a partir d'una metodologia historicista acurada i un plantejament d'investigació interdisciplinari que ha donat com a resultat una obra de referència. Silencis fa un di-buix precís dels fenòmens socials, polítics i econòmics que van marcar la història de Catalunya la primera meitat del segle XX, focalitzat, però, al municipi de Navàs. Una història plena de petites històries i testimonis humans colpidors, que ha permès recuperar de l'amnèsia col·lectiva totes les víctimes, els exiliats, els deportats als camps de concentració, els represaliatsÉ

Per exemple, l'edició del llibre ha ajudat a dignificar el record de persones com el doctor Ballús, que va desaparèixer i morir el dia que van entrar les tropes del general Franco a Navàs. També es rescata la figura de Ricard Sala Besa, el darrer alcalde republicà del municipi, que va morir al camp nazi de Gusen-Mauthausen.