L'elecció de les activitats extraescolars sol ser un maldecap per a molts pares. Amb la tornada a l'escola comencen els ajustos per organitzar el calendari dels nens, una vegada surten de l'escola. A l'hora de triar quines activitats extraescolars poden realitzar els més petits sorgeixen molts dubtes. Els pares es veuen envoltats i superats per una extensa oferta, però no cal caure en temptacions i decisions en fred, si no que s'han d'organitzar bé les agendes.

Les activitats extraescolars han de ser un complement a la formació del nen. Es tracta d'activitats que fomenten l'activitat física i el desenvolupament intel·lectual i cultural dels més petits. Les classes extraescolars de música i ball, juntament amb els esports, són les més sol·licitades.

Les activitats extraescolars han de ser una sortida per als nens, mai ha de ser una obligació. Els nens no s'han de sentir aclaparats amb les seves classes de fora l'escola. I per això, una bona manera de triar les activitats extraescolars és consensuar-les entre pares i fills. És recomanable seure amb els nens i escoltar les seves peticions i preferències. Un cop fet això, es podrà organitzar aquest calendari de tardes amb les classes extraescolars.

Efectes positius de les activitats extraescolars

Les activitats extraescolars fomenten nombroses facetes en el desenvolupament dels infants. D'una banda, els serveix per relacionar-se amb més nens. A més, en moltes ocasions,estan relacionades amb assajos i entrenaments. Això suposa una fórmula molt efectiva d'introduir la capacitat d'esforç en els més petits. D'altra banda, s'introdueixen també en les competicions i es tradueix en companyonia i capacitat de superació.

Finalment, les activitats extraescolars suposen un element fonamental per a la conciliació familiar. Molts pares recorren a elles per poder conciliar millor treball i família. Les hores en què els nens estan en les seves classes extraescolars són una prolongació de l'horari lectiu, de manera que els pares poden allargar en aquests casos les seves jornades laborals.