La Fiscalia demana tres anys de presó per a Borja Thyssen-Bornemisza -fill de la baronessa Thyssen, Carmen Cervera- i la mateixa pena per a la seva dona, Blanca Cuesta, per defraudar suposadament a Hisenda 336.417 euros corresponents a l'exercici fiscal de 2010.

En el seu escrit d'acusació la Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita a més que paguin una multa d'un milió d'euros cadascun per un delicte contra la hisenda pública.

Relata que el 26 de febrer de 2010 va tenir lloc la venda de les participacions de Cas Capeto S.L. per Borja Thyssen (titular del 50 per cent), Blanca Cuesta (40 per cent) i la societat Caribean Breeze S.L. (10 per cent) a les holandeses Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV i Martínez Invesments B.V.

La Fiscalia explica que l'actiu de Cas Capeto S.L. estava constituït fonamentalment per una casa a Eivissa, que no tenia personal contractat i sense cap activitat econòmica, i que el preu total abonat per l'esmentada operació va ascendir a 9.700.000 euros, que van ser ingressats en el compte bancari del qual era titular Borja Thyssen -Bornemisza.

El Ministeri Públic explica que els dos acusats van presentar la declaració de l'impost de la renda corresponent a l'exercici 2010 en la modalitat de tributació conjunta.

Afegeix que en la mateixa van declarar un guany patrimonial de 2.206.527 euros per la venda de les participacions de Cas Capeto S.L. quan el guany real va pujar a 3.792.564 euros, de manera que "van ocultar a la Hisenda Pública la quantitat de 1.586.037 euros".

Segons la Fiscalia el guany patrimonial que els acusats van ocultar procedeix també de la venda de participacions realitzada a través d'Caribean Breeze S.L., que en realitat es tracta d'una "operació simulada".

Assenyala que aquesta 'societat inactiva' va ser interposada pels acusats en el moment de l'adquisició de les participacions socials de Cas Capeto S.L. duta a terme en virtut d'escriptura pública de data 14 de desembre de 2005, simulant l'adquisició del 10 per cent de les participacions d'aquesta última empresa per Caribean Breeze S.L .

"Així mentre Borja Thyssen va adquirir formalment només un 50 per cent de les mateixes Blanca Cuesta es va fer amb un 40 per cent", concreta la Fiscalia.

Negoci jurídic simulat

El fiscal recalca que "l'adquisició de les participacions socials de Cas Capeto d'aquesta manera va constituir un negoci jurídic simulat, sent el veritable negoci volgut per les parts l'adquisició per Borja Thyssen el 57 per cent d'aquesta mercantil i per part de Blanca Cuesta el 43 per cent restant ".

Insisteix que cap dels dos acusats ho va tributar en la seva declaració de la renda de l'exercici 2010 "guiats per un ànim d'obtenir un benefici fiscal il·lícit".

El fiscal subratlla que Borja Thyssen va realitzar transferència a Cas Capeto però a continuació va rebre una sèrie de béns i serveis que haurien d'haver tributat com a retribució en espècie, "cosa que no va fer".

Sobre això fa referència a "els consums inherents a l'ús de l'habitatge titularitat de Cas Capeto S.L., l'adquisició de mobiliari i les instal·lacions tècniques i fins i tot la seguretat privada dels acusats i els seus fills", afegeix.

Per la Fiscalia no pot acceptar-se que la quantitat de 1.305.308 euros constitueixi un crèdit del qual manifestava ser titular Borja Thyssen davant de la societat sinó un major preu per la venda de les participacions de Cas Capeto S.L ..

Conclou que tenint en compte el preu d'adquisició de la societat i el de transmissió i les despeses associades el guany patrimonial obtingut en l'exercici de 2010 no declarada pels acusats ascendeix a 1.586.037 euros i la quota defraudada en relació a la mateixa ascendeix a 336.417 euros.