Un manteniment adequat de la calefacció permet estalviar un 10% en consum. Amb la baixada de les temperatures, a les cases engeguem les calderes, però prenem les precaucions correctes? A l'hora de posar-les en marxa és aconsellable comprovar les instal·lacions i que un tècnic en faci la revisió pertinent.

Els consells són una bona neteja de la caldera, la revisió de les reixetes de ventilació, assegurar-se que les connexions estigui ben endollades, que la pressió sigui l'adequada (ha d'oscil·lar entre els 1,2 i els 1,5 bars) , i que la temperatura sigui la idònia per al confort i la butxaca (18ºC quan no ets a casa i 21ºC la resta d´hores).

A Sat Berral, de Manresa, vetllen perquè puguis tenir l'habitatge calent amb totes les garanties. Amb una trajectòria de més de 45 anys, l'experiència els avala.

Ofereixen instal·lació i també manteniment, tenint en compte que «la revisió anual garanteix l'estalvi en el consum i la duració de la caldera. A més, amb el Certificat Obligatori complirà la normativa vigent», comenta Jordi Gaspar, cap de projectes de Sat Berral, que afegeix que es fa «tot per mitjà de tècnics amb formació reglada, i sempre tenint molt present la qualitat i la seguretat».