Si necessites disseny, desenvolupament i posada en funcionament de solucions per al tractament d'aigües residuals urbanes, l'empresa surienca Remosa et dona la solució. Amb més de 35 anys d'experiència, el seu mercat d´actuació se centra en productes per al tractament d'aigües residuals, separadors d'hidrocarburs, regeneració d'aigües i emmagatzematge de líquids.

Ofereixen un servei integral de disseny i fabricació de caldereria en polièster reforçada amb fibra de vidre: material amb resistència química, mecànica, lleuger, versàtil, i amb propietats inalterables al pas del temps.

Els camps d'aplicació són l'emmagatzematge de productes químics en diversos sectors: indústria, química, farmacèutica... amb caldereria especial per al tractament d'aigües i gasos, i pous de bombeig d'aigües residuals.