En un moment marcat per la pujada de preus de l’energia elèctrica, la generació distribuïda, a través de la instal·lació de plaques solars, s'ha convertit en una de les millors formes per a d’estalviar. Però, també, per a evolucionar d’un model de consum energètic basat en l'ús de combustibles fòssils, en el qual el consumidor juga un paper passiu, per un altre en el qual l'energia neta es genera a través de petits i mitjans productors que també són consumidors.

Aquest canvi de paradigma cada vegada està agafant més pes al país. Segons les dades de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), principal associació del sector, l’any 2021 es van instal·lar al país 1.203 MWn d'instal·lacions fotovoltaiques. Un veritable ‘boom’, ja que el creixement respecte a l'any 2020 va ser de més del 100%.

Però, què succeeix amb les segones residències?, és rendible instal·lar plaques solars en elles?, quins beneficis podem obtenir?... En aquest article pots descobrir més.

                               

Per què has d’instal·lar plaques solars a una segona residència?              

Moltes vegades pensem que el consum d’una segona residència és menor i no ens plantegem aquesta opció. Però instal·lar plaques solars en una segona residència també ofereix avantatges. Per què fer-ho?

Estalvi en la factura de la llum. De mitjana, els usuaris que decideixen instal·lar-se panells solars en un habitatge aconsegueixen estalviar entre el 40 i el 60% de la factura anual de la llum.

  1. Més potència. Normalment, en les segones residències es contracta una potència menor. En moltes ocasions, quan endollem massa coses, els automàtics salten. Amb una instal·lació d'autoconsum s'afegeix a la potència contractada la que generen els panells solars. Podem mantenir el preu i, al mateix temps, tenir la potència que necessitem.
  2. Beneficis fiscals. Molts municipis ofereixen una rebaixa de l'IBI per tenir una instal·lació fotovoltaica d'energia elèctrica. A més, en l'actualitat, i gràcies a les ajudes contemplades pels Next Generation, es pot subvencionar la instal·lació i obtenir fins a un 60% de deducció sobre l'IRPF.
  3. Puja el valor de la segona residència. L'eficiència energètica compte cada vegada més a l'hora d'adquirir un immoble. I, en aquest sentit, un habitatge amb una instal·lació fotovoltaica pot veure incrementat el seu preu. Es tracta d'una inversió que suposa un estalvi a llarg termini.
  4. Poc manteniment. Les plaques solars tenen una vida útil d'entre 25 i 30 anys. L'únic tipus de manteniment que requeriran amb més freqüència és una neteja 3 o 4 vegades a l'any.

Però també existeix la possibilitat de vendre els excedents i, a més, la possibilitat d'estalviar també en la factura de la llum del domicili habitual, ja que companyies com Holaluz permeten compensar-la amb l'excedent generat en qualsevol habitatge de l'usuari.

Com es compensen els excedents generats per les plaques solars?

Per entendre com es pot aconseguir rendibilitat amb aquesta inversió, cal aturar-se a entendre com funciona la compensació d’excedents. L'autoconsum col·lectiu es va regular a Espanya amb el Reial decret 244/2019. Amb l'actual legislació es contemplen tres modalitats amb diferents maneres de compensar els excedents que generen les instal·lacions fotovoltaiques col·lectives.

  • Autoconsum col·lectiu sense excedents. S'instal·la un dispositiu antiabocament per a evitar que l'energia sobrant se'n vagi a la xarxa de transport i distribució. En el cas de les dues modalitats amb excedents, existeixen dues fórmules:
  • Autoconsum col·lectiu amb excedents no acollits a compensació. Els titulars de la instal·lació fotovoltaica venen els excedents al mercat elèctric com a productors.
  •  Autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació. En aquest cas, i a través de la comercialitzadora contractada, els excedents s'injecten a la xarxa i els titulars de la instal·lació fotovoltaica reben una compensació en la seva factura de la llum.

Aprofita tot el potencial de la teva teulada amb la generació distribuïda

El sol és un dels millors béns que té Espanya. El país compta amb 2.500 hores de sol anuals, que són una font d'energia inesgotable i neta amb la qual la transició energètica pot convertir-se en una realitat. I precisament les teulades són la clau de tot. Amb aquesta filosofia va néixer “La Revolució de les Teulades”, un moviment iniciat fa dos anys per Holaluz amb l'objectiu de transformar cada metre quadrat de teulada en energia 100% renovable.

Amb les dades s’entén millor que pot suposar aquest canvi: amb 10 milions de teulades transformades es podrà passar d'un 40% d'energia renovable actual al 80%. Un canvi que reduirà les emissions de CO₂ en un 60% i acostarà més a Espanya als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per a 2030.

"La Revolució de les teulades" és el nou model de consum revolucionari d'Holaluz cedida

Per aquest motiu, Holaluz instal·la tantes plaques solars com permeti la teva teulada i proposa un model de generació distribuïda en el qual les persones són al mateix temps productores, venedores i consumidores d'energia. Un sistema disruptiu que democratitza la gestió de l'energia, desenvolupa un model basat en les fonts d'energia renovables i redueix els preus a través d'una producció d'energia de Km 0 que també garanteix la independència energètica del sistema.

Compensa el consum del teu domicili habitual amb plaques solars a la segona residència, i a la inversa 

Però la companyia va més enllà. Ara ofereix la possibilitat de reduir la factura de la llum d'un domicili amb l'estalvi generat per la instal·lació fotovoltaica d'una altra propietat. És a dir, si per exemple comptes amb una segona residència on pots instal·lar plaques solars i en el teu domicili habitual no, pots compensar amb aquest estalvi la factura del segon. Un mecanisme que també funciona al revés. En resum, pots deixar la factura d'un domicili a zero i reduir el total de les factures d'altres propietats.

Les plaques solars són la millor forma d'assolir la transició energètica Cedida

Holaluz ofereix una quota d'estalvi fix garantida del 70% en els seus contractes que, fins i tot, pot arribar al 100%. La companyia paga els excedents generats per les instal·lacions fotovoltaiques a 0,10 € el kWh, un preu per sobre del mercat, i en el cas de sobrar estalvi, els clients poden cobrar-lo en un o dos pagaments de 300 €.

Vols sumar-te a la revolució?