10 coses que has de saber sobre les alternatives sense fum
arrow_back

10 coses que has de saber sobre les alternatives sense fum

¿Sabíeu que l'hàbit de fumar es manté a Espanya per sobre del 30% de la població i que des de fa uns quants anys és una xifra que s'ha mantingut pràcticament estable? Al nostre país encara hi ha 8.822.400 fumadors, és a dir, milions de persones que trien l'opció més perjudicial de consumir tabac: la cigarreta.

Per descomptat, la millor opció per a qualsevol fumador adult serà sempre deixar completament els productes de tabac i nicotina. Però és fonamental que aquells fumadors adults que continuaran consumint cigarrets tinguin accés a informació veraç basada en proves científiques sobre les alternatives que tenen a la seva disposició. Però a la vista de la gran desinformació existent sobre la ciència darrere d'aquest tipus d'alternatives i a fi d'afavorir el debat públic sobre el paper que poden jugar per combatre els problemes associats al tabaquisme, en els 10 punts següents s'expliquen les proves científiques sobre les alternatives sense fum i les dades que recolzen el seu potencial com una eina que afavoreixi l'inici de la fi de les cigarretes.10 coses que has de saber sobre les alternatives sense fum

1.- Les alternatives sense fum són diferents de les cigarretes tradicionals

La seva diferència més rellevant és que, al contrari del que passa en encendre una cigarreta, en les alternatives sense fum no es produeix combustió.

Lògicament s'ha d'analitzar l'evidència existent cas per cas, però -amb caràcter general- si aquests dispositius lliures de combustió compten amb el suport científic i amb uns estàndards de qualitat i seguretat apropiats, suposen una millor alternativa a les cigarretes tradicionals per a aquells adults que vulguin continuar fumant. És important recordar que aquestes alternatives no són innòcues i que el consum comporta risc.

2.- No tots els productes lliures de fum són iguals

De fet, i encara que hi ha algunes similituds, les alternatives sense fum no són totes iguals. Per exemple, els dispositius d'escalfament de tabac, com el seu nom indica, escalfen tabac real dins un rang de temperatura específic; mentre que els cigarrets electrònics (també coneguts com a vapejadors o e-Cigs), escalfen una solució líquida que pot contenir nicotina afegida i altres components.

3.- Alternatives amb nicotina, però sense combustió

És així. La nicotina és una de les raons per les quals la gent fuma, juntament amb el sabor i el ritual. Perquè els fumadors adults abandonin completament les cigarretes i optin per alternatives millors que seguir fumant, els experts indiquen que aquests productes han de contenir generalment nicotina.

4.- La nicotina no és la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar

La nicotina és addictiva i no està exempta de risc; no obstant, no és la principal responsable de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Les autoritats sanitàries i els experts científics coincideixen que els seus principals causants són el centenar de substàncies químiques identificades com a perjudicials que es generen en cremar el tabac i que el fumador adult inhala a través del fum.

5.- Consumir productes amb nicotina comporta risc

La nicotina és una substància que es dona de forma natural en algunes plantes com el tabac, però és addictiva i el seu consum comporta risc, i a més està contraindicada per a certs grups de població, com ara dones embarassades i lactants, persones amb malalties relacionades amb el cor, amb pressió arterial alta greu o diabètics. Aquests productes tampoc no han de ser accessibles per als menors d'edat.10 cosas que debes saber sobre las alternativas sin humo

6.- Vapejar és addictiu

El vapeig normalment implica inhalar nicotina, una substància addictiva que no està lliure de risc de manera que eliminar el consum de tabac i nicotina per complet serà sempre la millor opció per al fumador adult.

7.- Els dispositius d'escalfament de tabac s'utilitzen amb tabac real, però són diferents de les cigarretes

Encara que aquests productes sense fum s'utilitzen amb tabac real, no el cremen, sinó que només l'escalfen, generalment utilitzant un sistema electrònic de control de temperatura per evitar que es cremi. D'aquesta manera, l'usuari inhala un aerosol, però no fum.

Per contra, en encendre una cigarreta, la temperatura s'eleva per sobre dels 600 ° C, i fins i tot arriba a superar els 800 ° C. Són aquestes temperatures extremes les que generen el fum i la cendra, així com l'alliberament d'alts nivells de substàncies químiques perjudicials per a la salut.

8.- Ni els dispositius d'escalfament de tabac ni els vapejadors produeixen fum

Totes dues alternatives sense fum emeten una suspensió de fines partícules líquides i/o sòlides en un gas (normalment aire). En el cas de les cigarretes electròniques, el que s'allibera és vapor, i els dispositius d'escalfament de tabac es tracta d'un aerosol.

És cert que les cigarretes tradicionals emeten fum, que és un aerosol, però, la seva composició és molt diferent, ja que conté milers de substàncies químiques, de les quals un centenar s'han identificat com a perjudicials o potencialment perjudicials.

9.- Els productes sense fum tampoc generen quitrà

Un dels elements més nocius del fum de les cigarretes és el que molta gent anomena "quitrà". És el residu del fum de les cigarretes després de la seva combustió, i es denomina més correctament Matèria Particulada Seca Lliure de Nicotina (NFDPM), ja que es mesura pel pes dels residus sòlids i líquids del fum de les cigarretes després de restar el pes de la nicotina i l’aigua.

El quitrà no és present a l'aerosol de les cigarretes electròniques o productes sense combustió, ja que el residu d'aerosol és fonamentalment diferent del quitrà de les cigarretes. Tanmateix, això no vol dir que aquests productes sense fum estiguin lliures de risc.

10.- Les alternatives sense fum són opcions preferibles a la cigarreta i tenen el potencial de reduir dràsticament les vendes de cigarretes

Aquest tipus d'alternatives no estan lliures de risc, però, es posicionen com una millor opció a la cigarreta quan les avala l'evidència científica i se sotmeten a una regulació que en garanteixi la qualitat i la seguretat. Aquestes alternatives, a més, estan dirigides únicament a adults que altrament continuarien fumant.

Cal tenir en compte que, malgrat els esforços duts a terme pels governs en el disseny de mesures de control del tabaquisme, sobre prevenció i foment de polítiques que impulsin l'abandonament d'aquest hàbit, al món hi ha uns 1.300 milions d'euros fumadors, i les estimacions de l'OMS apunten que aquesta tendència no canviarà de manera significativa en els propers tres anys.

L’evidència internacional confirma que la disponibilitat d’alternatives menys nocives que fumar pot accelerar el descens d’aquest hàbit.

El potencial de reducció del dany que tenen aquests productes ha estat evidenciat a través del cas del Japó, on es va reduir la taxa de tabaquisme relativa a productes de combustió un 1% entre el 2013 i el 2016. No obstant això, entre el 2016 i el 2019, es va reduir un 5,2%, i gairebé 3 de cada 10 fumadors japonesos van deixar de fumar. Això va coincidir amb el llançament a nivell nacional de productes d'escalfament de tabac.

A Anglaterra, des que les cigarretes electròniques es van fer populars fa una dècada, el descens en la taxa de prevalença tabàquica s'ha accelerat, cosa que ha portat molts experts britànics i el Govern, a considerar-los una eina de reducció del dany. El 2011, la taxa de prevalença tabàquica era del 19,8% i per al 2019 havia decrescut fins al 13,9%, o el que és el mateix, una reducció de gairebé un terç en tan sols 8 anys.