Un futur sense fum gràcies a la ciència
arrow_back

Un futur sense fum gràcies a la ciència

Els avenços en ciència i innovació ja arriben a tots els espais que puguem imaginar del nostre dia a dia, ja sigui buscant fer més fàcil la nostra rutina o buscant millorar el nostre estil de vida.

Però no n'hi ha prou de tenir a la nostra disposició aquests desenvolupaments, sinó que hem de treballar per proporcionar informació veraç que pugui afavorir la presa de les millors decisions sobre la base de l'evidència que els avala.Un futur sense fum gràcies a la ciència

És així amb el desenvolupament dels productes sense fum: hi ha una demanda a la societat per buscar solucions alternatives al dany que provoca el tabaquisme i paral·lelament també un procés de transformació en la indústria tabaquera sense precedents; no obstant això, les dades demostren que existeix una elevada desinformació a propòsit de la ciència disponible en les noves categories de producte.

Per descomptat, la millor decisió que es pot prendre per reduir els danys associats al tabaquisme, per als fumadors adults, és deixar completament el consum de tabac i nicotina, o no haver començat mai. Però, atès que l'OMS estima que fins i tot per al 2025 el nombre de fumadors es mantindrà pràcticament inamovible (més de 1.000 milions a tot el món), per a aquells que continuaran amb l'hàbit hem de buscar opcions millors a seguir fumant, que siguin capaces de reduir el dany.

Des del 2008, Philip Morris lidera el canvi de la indústria per poder assolir, com més aviat millor, un futur lliure de fum. Tot això, a través d'una inversió de més de 9.000 milions de dòlars per emprendre el canvi a productes lliures de fum i fer de la cigarreta una mera anècdota del passat. No obstant això, encara hi ha desinformació: coneixes la ciència que hi ha darrere aquesta transformació?

Perquè qualsevol alternativa lliure de fum tingui èxit en la reducció del dany en comparació a continuar fumant, ha de complir dos criteris: ha d'estar científicament avalada com una opció significativament menys perjudicial que les cigarretes; i ha de ser una alternativa satisfactòria per als fumadors adults actuals perquè es canviïn per complet.

Com més fumadors adults elegeixin les opcions de menor risc en lloc de seguir fumant, més gran serà l'impacte en la reducció del dany de la població. Això és conegut com l'equació de reducció del dany. Per tant, l'objectiu general és desenvolupar alternatives lliures de fum que presentin un risc significativament menor que continuar fumant, que siguin acceptables per als fumadors adults actuals que, altrament, continuarien fumant cigarretes, i que, en general, no siguin atractives per als joves, els no fumadors o els exfumadors.Un futur sense fum gràcies a la ciència

El cas del Japó. Què en diuen els resultats?

El Japó és un país tecnològicament avançat amb una base de consumidors sofisticada. Tanmateix, històricament el seu consum de cigarrets (la forma de consum de tabac més estesa i més nociva que existeix) ha estat molt més gran que en altres països comparables. L'any 2000, un terç dels adults fumaven. Però el 2015, alguna cosa va canviar.

Cap a finals del 2014, es van començar a introduir al mercat nipó els dispositius d'escalfament de tabac. Just després, entre els anys 2015 i 2016, les vendes de cigarrets van començar a baixar substancialment. Cal apuntar que, abans d'aquest llançament a nivell nacional, les vendes totals de tabac al país només van disminuir a un ritme de l'1,8% de mitjana entre el 2011 i el 2015. No obstant això, a partir de llavors, la venda de cigarrets va caure més bruscament a tot el país: amb un descens anual mitjà del 9,5% entre el 2015 i el 2018, segons estudis d'investigadors de la Societat Americana del Càncer.

A més del llançament dels dispositius d'escalfament de tabac, els autors van investigar altres possibles causes del descens, com ara la fixació de preus, regulacions més estrictes, la disponibilitat d'aquest tipus de productes de la competència o fins i tot la simple casualitat. Finalment, investigadors van determinar que era poc probable que aquests factors fossin les principals causes del descens de les vendes de cigarrets. Van concloure que la introducció dels dispositius d'escalfament de tabac era l'explicació més probable del descens de les vendes de cigarrets al Japó. Els investigadors interpreten això com que el llançament d'aquest producte no va provocar un augment del consum general de tabac, i que molts fumadors, que altrament haurien continuat fumant cigarrets, han passat als dispositius d'escalfament de tabac.

Què podem fer?

Hi ha la possibilitat d'ajudar a combatre l'impacte que genera el tabaquisme en la salut pública si aconseguim complementar les estratègies existents de prevenció i cessació amb un enfocament de reducció del dany, que afavoreixi que els fumadors adults que altrament continuarien fumant canviïn a millors alternatives, revertint-ho en un impacte positiu en la salut pública. Per això és essencial que cada grup rellevant (societat civil, organismes reguladors, autoritats públiques, comunitat sanitària, fabricants, etc.) treballi amb una finalitat comuna: afavorir un marc en què es propiciï que els fumadors adults disposin d'informació veraç basada en evidència científica que els permeti prendre decisions decisions informades.