Més enllà de la cigarreta: escalfament de tabac i cigarrets electrònics :: Prensa Ibérica per Philip Morris Spain
arrow_back

Més enllà de la cigarreta: escalfament de tabac i cigarrets electrònics

Segons l'OMS, l'any 2025, encara 1.000 milions de persones continuaran fumant al món, tot i conèixer els efectes perjudicials que aquest hàbit comporta per a la salut.

Per a aquells fumadors adults que no deixaran l'hàbit, és essencial que tinguin tota la informació científicament contrastada que existeix avui dia perquè puguin prendre decisions de manera informada. Els avenços científics i la innovació han permès desenvolupar alternatives lliures de fum que eviten la combustió i, per tant, tenen el potencial de reduir significativament els nivells de substàncies nocives en comparació amb el fum d'una cigarreta. Sabries dir quines són aquestes alternatives?Cigarret electrònic, escalfament de tabac, què en puc esperar?

Cigarret electrònic, escalfament de tabac, què en puc esperar?

Tant les cigarretes electròniques com els dispositius d'escalfament de tabac comparteixen algunes característiques, però per descomptat no són iguals.

L'ús del tabac és una de les diferències entre totes dues alternatives. D'una banda, la cigarreta electrònica, o comunament coneguda com a vapejador, el que conté, en comptes de tabac, és un líquid compost per diferents substàncies químiques entre les quals es pot trobar nicotina. Concretament, el que fa aquest dispositiu és produir calor, que vaporitza aquesta solució líquida, donant com a resultat un aerosol, o vapor, en comptes de fum.Cigarret electrònic, escalfament de tabac, què en puc esperar?

D'altra banda, els dispositius d'escalfament de tabac, com el seu nom indica, sí que s'utilitzen amb tabac real. Igual que passa amb les cigarretes electròniques, el dispositiu fa servir un procés d'escalfament, i gràcies a un sistema electrònic de control de la temperatura evita cremar la unitat de tabac i, per tant, evita la producció de fum. Per tant, i aquí una altra similitud entre totes dues alternatives, el que s'aconsegueix és generar un aerosol.

Amb diferents sistemes de funcionament, totes dues alternatives eviten generar fum, com ja hem comentat, a més de cendra, i, en conseqüència, tenen el potencial de reduir significativament els nivells de substàncies químiques perjudicials o potencialment perjudicials en comparació amb el fum d'una cigarreta. Ara bé, aquestes alternatives no estan exemptes de risc. La millor opció és sempre deixar de consumir tabac i nicotina del tot.

I com és possible que redueixin els nivells de substàncies perjudicials?

Les cigarretes, per poder-les consumir, cal encendre-les, provocant el procés de combustió. La cigarreta crema a uns 600ºC i, a cada calada, pot superar els 800ºC. L'evidència científica ha demostrat que és aquest procés de combustió el que allibera la majoria de les substàncies químiques nocives o potencialment nocives presents en el fum que inhala el fumador. I és aquest alt nivell de substàncies químiques el que s'ha identificat com la principal causa de les malalties relacionades amb fumar, i no la nicotina1 com se sol pensar, si bé és una substància addictiva i no és innòcua. En canvi, en els productes lliures de fum el que s'allibera és un aerosol que és una suspensió de fines partícules líquides i/o sòlides en un gas (normalment aire).I com és possible que redueixin els nivells de substàncies perjudicials?

Conèixer les diferències per triar de manera informada

La informació és l'eina que ens permet prendre decisions millors, la que ens permet progressar. Tot i això, s'ha demostrat que hi ha una gran confusió entre la població general adulta sobre les alternatives lliures de fum i les seves característiques: un terç dels fumadors adults reconeixen que la confusió els impedeix canviar a una alternativa millor2 És a dir, aquesta falta d'informació impedeix fer un pas més enllà en la consecució d'un futur lliure de fum.

Fumar és addictiu i nociu, i per això la millor opció sempre és no començar a fumar i, en cas d'haver començat, abandonar el tabac i la nicotina del tot. Però, per a aquells adults que continuaran fumant, el canvi a una alternativa lliure de fum podria ajudar a combatre l'impacte d'aquest hàbit en la salut pública, sota un enfocament centrat en la reducció del dany. Per això, cal dotar de tota la informació contrastada disponible als fumadors adults que busquen una alternativa a la cigarreta. Ara bé, ja sigui un tipus de dispositiu o l’altre, cal destacar que aquests productes lliures de fum no són innocus per a la salut, per la qual cosa només estan pensats per als fumadors adults que busquen una millor alternativa a les cigarretes.

1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural en la fulla de tabac. Encara que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l’hàbit de fumar, no es innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).
2Enquesta en línia realitzada per Povaddo en nom de PMI entre el 19 i el 3 d’agost de 2021. Hi van participar 29.484 adults de 21 anys o més, procedents de 26 països, entre els quals hi ha Espanya.