Què és la nicotina i per què cal conèixer-ne les característiques? :: Prensa Ibérica per Philip Morris Spain
arrow_back

Què és la nicotina i per què cal conèixer-ne les característiques?

Sabies que la nicotina és present de manera natural a les fulles del tabac?

I malgrat que es tracta d'una substància pròpia d'aquesta planta, cal no oblidar que és responsable de l'hàbit tabàquic. Produeix una acció ràpida sobre el sistema nerviós que, sumada a altres factors com el sabor o el ritual de fumar, la converteixen en una de les raons per les quals la gent fuma. Però realment què és la nicotina?

Es tracta d'un compost orgànic que es dona únicament a la planta del tabac, especialment a les fulles, que és present en el fum de les cigarretes tradicionals i provoca addicció.

Quins efectes produeix?

Posseeix efectes farmacològics que inclouen l'augment de la freqüència cardíaca i la pressió arterial, per això, tan bon punt és absorbida, arriba al cervell on es desencadena l'alliberament de dopamina i altres neurotransmissors. Encara que la seva absorció es realitza principalment a nivell pulmonar, també es pot fer a través de la mucosa oral i de la pell.

És important recordar que la millor opció és no començar a fumar. I per als adults que ja han adquirit l'hàbit tabàquic, la decisió preferible serà deixar-ho. Una cosa que mereix una atenció especial si es tracta de persones amb malalties cardíaques, pressió arterial alta greu o diabetis, i les dones embarassades o durant la lactància, i per descomptat els menors d'edat, un grup de la societat que no ha d'usar ni tenir accés al tabac o a qualsevol producte que contingui nicotina.

El motiu? La presència continuada d'aquest element produeix un estrenyiment temporal, que és reversible, dels vasos sanguinis, una pressió arterial més alta i un augment de la freqüència cardíaca2.

La nicotina i les alternatives sense fum

Després d´un consum repetit de nicotina, el cervell s´adapta a la presència d´aquesta substància i a l’estimulació que produeix, un procés que és reversible quan una persona deixa d´usar productes que contenen aquest element.

Existe una creencia generalizada sobre la nicotina que es errónea y se refiere al papel que juega esta sustancia como principal causa de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.

Tot i que és addictiva i el seu consum comporta riscos per a la salut, la nicotina no és el motiu principal de les malalties relacionades amb el tabaquisme. L'origen d'aquests problemes per a la salut es troba principalment en altres substàncies químiques perjudicials i potencialment perjudicials que s'activen quan el tabac es crema i produeix fum. Així ho indica un estudi realitzat pel NICE, National Institute for Health and Care Excellence, que assenyala que “són principalment les toxines i carcinògens del fum del tabac, no pas la nicotina, els que causen malalties i la mort”3.

Per aquest motiu, aquelles persones fumadores que mantindran aquest hàbit han de conèixer la possibilitat i les implicacions de fer CombustiOFF, triant millors alternatives que, encara que contenen nicotina, estan lliures de fum.

Informació i Innovació: una perspectiva equilibrada

Hi ha una creença generalitzada sobre la nicotina que és errònia i fa referència al paper que juga aquesta substància com a principal causa de malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. En aquest sentit, hi ha més de 50 estudis que han demostrat que la percepció de les persones sobre aquest component varia, i sovint no són correctes.

Per exemple, en països com el Regne Unit o els Estats Units veuen en els productes sense fum que contenen nicotina una alternativa a la cigarreta. Així ho indiquen institucions com el Public Health England (PHE) i l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (US FDA). En el cas de l’institut britànic, ha analitzat la percepció que té la població d’aquest país respecte a aquesta substància. Destaquen que “hi ha un malentès generalitzat sobre la nicotina (prop del 10% dels adults entenen que la majoria dels danys a la salut per fumar no són causats per la nicotina)”4.

Per contra, en països com Austràlia han formulat restriccions més severes a aquest element. Sota la llei de la Commonwealth australiana, els consumibles que contenen aquest component es classifiquen com a productes de prescripció mèdica (a excepció dels pegats de nicotina, xiclets o polvoritzadors) o substàncies perilloses (amb l'excepció del seu ús en teràpies o cigarretes).

És important que els fumadors adults que mantindran l'hàbit puguin comptar amb la informació necessària i precisa per poder triar alternatives potencialment menys perjudicials als productes de tabac per fumar. Tot i que la millor decisió per a la seva salut sigui abandonar l'hàbit tabàquic, els productes lliures de fum, recolzats per la ciència, poden tenir un paper en el canvi precisament per a aquestes persones.2“Pharmacology of Nicotine: Addiction, Smoking-Induced Disease, and Therapeutics” 2009 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2946180/
3 National Institute for Health and Care Excellence, “Smoking: Harm Reduction”, June 2013, https://www.nice.org.uk/guidance/ph45/chapter/Introduction-scopeand-purpose-of-this-guidance
4 Public Health England, “PHE publishes independent expert e-cigarettes evidence review”, 2018, https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review