Què passa quan fem CombustiOFF? :: Prensa Ibérica per Philip Morris Spain
arrow_back

Què passa quan fem CombustiOFF?

Deixar de consumir tabac o productes amb nicotina sempre és la millor opció per a un fumador adult. No obstant, no sempre és possible. Per a aquells que continuaran fumant hi ha alternatives sense fum i sense combustió que les proves científiques posicionen com una opció millor davant de la cigarreta tradicional. Conèixer les característiques i les diferències que hi ha entre elles els ajudarà a triar i els permetrà tenir informació veraç perquè, si ho volen, puguin decidir fer CombustiOFF.

CombustiOFF vs. CombustiON. La diferència és el fum

Hi ha grans diferències entre cremar (combustiON) i escalfar (combustiOFF) el tabac. En tots dos formats, el tabac conté nicotina de forma natural. No obstant, el principal problema de l'hàbit de fumar no es troba en la nicotina, sinó en el fum que es produeix en cremar la cigarreta. I aquesta és la clau.

Saps què passa quan encens una cigarreta tradicional? Doncs que arriba a temperatures tan altes que ronden els 900 ° C. Precisament, aquesta temperatura tan extrema amaga el principal problema de l'hàbit de fumar: el fum.

En el procés de cremar el tabac, la combustió, desencadena una sèrie de reaccions que produeixen fum, i aquest fum conté al voltant de 6.000 substàncies químiques. De totes elles, prop de 100 han estat identificades per experts en salut pública com a perjudicials o potencialment perjudicials i, per tant, la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar”.

Són diversos els estudis científics que subratllen que a mesura que puja la temperatura, augmenten també els nivells de substàncies químiques perjudicials que s'alliberen i que són inhalades pel fumador.

Per contra, les alternatives sense fum -com els dispositius d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques- generen un aerosol que conté nicotina. Així, els dispositius que escalfen tabac aconsegueixen fer-ho a una temperatura prou baixa per evitar que el tabac es cremi. D'aquesta manera, es manté l'alliberament de la nicotina1 que, encara que és una substància addictiva, no és la causa principal de les malalties relacionades amb el tabaquisme, com sí que ho és el fum.

Situació actual de tabaquisme

Segons dades ofertes per l'Organització Mundial de la Salut, OMS, avui dia hi ha 1.100 milions de fumadors a tot el món, i s'espera que aquesta xifra no descendeixi significativament els propers anys, fins al 2025. De totes elles, 8.822.400 viuen a Espanya tal com indiquen les estimacions extretes de l’Enquesta de Salut Pública.

En un context com aquest, el repte se situa a oferir la possibilitat de reduir el dany que provoca l'hàbit de fumar a les persones que continuaran fumant. En aquest sentit, hi ha desenvolupaments tecnològics, com els dispositius d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques, que, encara que amb el seu ús s'inhala nicotina i no són innocus, estan lliures de combustió i de fum i, per tant, són una millor opció per continuar fumant cigarrets, la forma de consum de tabac més nociva que existeix.

Per aconseguir que la població es vegi menys exposada als danys de l’hàbit de fumar i que, a més, i de manera eventual suposi un benefici per a la salut pública, aquestes alternatives han de complir dos criteris. En primer lloc, ha de quedar demostrat científicament que el seu ús és significativament menys nociu que el consum de cigarretes tradicionals i, en segon lloc, han de ser una alternativa satisfactòria per als fumadors adults actuals, de manera que estiguin disposats a deixar enrere definitivament la cigarreta de tota la vida.

Ciència i tecnologia lliure de fums i de combustió

A més del quitrà, l'American Cancer Society destaca que hi ha substàncies carcinògenes i altres de tòxiques com el benzè, el monòxid de carboni, l'amoníac, el metanol, el butà, l'arsènic, l'amoníac o el níquel que viatgen en el fum i afecten els fumadors.

Fins i tot a una temperatura de 400º C, comença el procés de combustió del tabac que genera fum.

Així, el fet d'eliminar la combustió, com passa en els productes sense fum, suposa una reducció significativa dels nivells de substàncies químiques nocives, una dada que s'ha d'avaluar científicament en comparació amb el fum de la cigarreta tradicional, segons cada producte. D'aquí la importància que totes aquelles persones que continuïn fumant comptin amb la informació necessària per fer CombustiOFF, és a dir, que puguin mantenir el consum de nicotina, però optar per una alternativa millor que n’elimina el fum.

1 La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la fulla de tabac. Encara que no és la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).