Com és la transformació del sector tabaquer per reduir el dany de les cigarretes sobre la base de la ciència?
arrow_back

Com és la transformació del sector tabaquer per reduir el dany de les cigarretes sobre la base de la ciència?

Ciència, tecnologia i acció! L'impuls del desenvolupament tecnològic és fonamental per assolir un futur sense fum.Ciència, tecnologia i acció! L'impuls del desenvolupament tecnològic és fonamental per assolir un futur sense fum.

Molts altres sectors ja han utilitzat tot el potencial de la revolució tecnològica per reduir l'impacte dels seus productes en la societat, i el sector del tabac no podia ser diferent.

Aquests avenços s'han convertit en elements essencials per contribuir al progrés de la societat i busquen, alhora, generar-hi un impacte positiu, com la introducció del cotxe elèctric. De la mateixa manera, la innovació tecnològica pot ser l'eina que permeti convertir productes com la cigarreta en objectes del passat.

Fa anys que algunes empreses del sector tabaquer van decidir escoltar les demandes de la societat i es van embarcar en una transformació sense precedents a la recerca d'un futur lliure de fum.

Aquesta transformació considera la via de la reducció del dany com una eina complementària a les polítiques ja existents de prevenció (evitar la introducció a l'hàbit de fumar) i la cessació (recolzar l'abandonament complet de l'hàbit de fumar), amb l'objectiu de reduir el dany associat al tabaquisme. Això s'aconsegueix a través del desenvolupament d'alternatives a la cigarreta lliures de combustió i fum, dirigides a fumadors adults que altrament continuarien fumant.

El procés de transformació

Dins de tot aquest procés transformador, hi ha empreses, com Philip Morris amb un compromís i una aposta ferma en la consecució d'un futur sense fum. ¿I com ho fan?

D'una banda, es produeix tota una renovació dels pilars, objectius i valors de l'empresa, fent d'aquest compromís una guia per a les accions futures. D'altra banda, la materialització d'aquest compromís, que en el cas de Philip Morris es tradueix en una inversió de més de 9.000 milions de dòlars des del 2008 per poder dur a terme aquest canvi de paradigma, a més d'incloure gairebé 1.000 científics a la seva plantilla.

I és que, gràcies a aquesta inversió, al compromís i determinació, així com a les investigacions científiques, s'ha aconseguit demostrar que les alternatives sense fum, com la cigarreta electrònica o els dispositius d'escalfament de tabac, tenen el potencial de reduir de manera significativa el dany associat a l’hàbit de fumar. La clau està en el fum que s'allibera en cremar una cigarreta, que conté prop de 6.000 substàncies químiques, de les quals unes 100 han estat identificades com a nocives o potencialment nocives, i són la principal causa de malalties relacionades amb el tabaquisme.

Jacek Olczak, CEO internacional de Philip Morris.

En paraules del seu CEO internacional Jacek Olczak:

“Entenem que el nostre negoci s'ha de convertir en un proveïdor d'alternatives eficaces a seguir fumant per als fumadors adults que no deixen l’hàbit”
“Per aconseguir-ho, ens estem posicionant a l'avantguarda de l'enfocament centrat en el consumidor, la tecnologia, la ciència i la innovació”

Nous productes amb més tecnologia

Per descomptat, la millor decisió que pot prendre qualsevol fumador adult per reduir el dany serà sempre deixar de consumir tabac i nicotina. Però, per a aquells que continuaran amb l'hàbit, però volen canviar a una millor opció que les cigarretes, han de conèixer i tenir tota la informació existent de les alternatives lliures de fum avalades per la ciència, per poder prendre decisions informades.

Com hem comentat, la clau d'aquestes alternatives és que eliminen la combustió de l'equació, ja que gràcies als seus sistemes tecnològics de control de temperatura són capaces d'escalfar sense cremar. Pel que fa a la cigarreta electrònica, el que escalfa és un líquid que sol portar nicotina afegida; mentre que el dispositiu d'escalfament de tabac, com el nom indica, escalfa tabac real, que conté de manera natural nicotina. El que produeixen, per tant, aquestes alternatives és una mena d'aerosol o vapor diferent del fum de la cigarreta, el qual conté un centenar de substàncies químiques nocives que han estat identificades per diferents autoritats públiques com les causants dels danys associats a l'hàbit de fumar.

Però cal no oblidar que amb l'ús d'aquests dispositius nous s'inhala nicotina i que no estan exempts de risc. La nicotina és addictiva i no és innòcua; no obstant, no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, el fum sí que ho és.

El camí cap a un futur sense fum

Com hem vist, aquesta transformació es fa a tots els nivells del sector i la companyia, i el seu ferm compromís es pot veure reflectit, a més, en les metes per al 2025. Philip Morris:

Moira Gilchrist, Vicepresidenta de Comunicación Estratégica y Científica del Philip Morris Internacional

En palabras de Moira Gilchrist, Vicepresidenta de Comunicación Estratégica y Científica del Philip Morris Internacional:

“Nuestra transformación tiene mucho sentido, porque lo que estamos haciendo es reducir la demanda de cigarrillos a largo plazo, asegurando así que el descenso del consumo de cigarrillos continúe, e incluso esperemos que se acelere”