L'origen de les vacunes: el metge Edward Jenner, un grup de grangeres que munyien vaques era immune a la verola

James, Edwar i la vaca Blossom

13Julio

Any 1796. El metge britànic Edward Jenner va observar que un grup de grangeres que munyien vaques era immune a la verola