Fort impuls de la indústria farmacèutica en els ODS

Fort impuls de la indústria farmacèutica en els ODS

30Mar.

Els medicaments augmenten en un 73% l’esperança de vida en els països desenvolupats. Treball de qualitat, en igualtat, i protecció del medi ambient, altres punts forts del sector