Arrossegar

Les portades digitals de les 27 capçaleres del grup recopilaran en una secció pròpia totes aquelles notícies, reportatges i entrevistes sobre els projectes que estan emprenent les companyies per descarbonitzar la seva activitat.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
 Eduard Palomares 17 maig, 2024

La progressiva reducció de la petjada ambiental amb la finalitat d’assolir la neutralitat climàtica ja no és només una qüestió de compromís amb el planeta, sinó també una palanca d’innovació i eficiència per a les empreses. Això suposa una bona notícia per a tothom, ja que la inversió en sostenibilitat pot ser també rendible i, per tant, significa una motivació extra per assolir els objectius de reducció d’emissions contaminants marcats per evitar que la temperatura mitjana del planeta augmenti més de 1,5 graus.

Perquè és vital per afrontar l’emergència climàtica, i perquè és un element clau per al creixement empresarial i la creació de llocs de treball de qualitat, Prensa Ibérica vol reflectir l’esforç que estan portant a terme les empreses per reduir l’impacte que genera la seva activitat sobre el medi ambient. Per això, dedicarà una secció pròpia en les portades digitals de les seves 27 capçaleres per recopilar totes aquelles notícies que expliquin les mesures que estan portant a terme companyies de tot tipus de sectors per disminuir les seves emissions de CO2 i promoure l’eficiència energètica. És a dir, per descarbonitzar la seva activitat.

Així mateix, amb la finalitat de conèixer de primera mà els projectes emprenedors, s’iniciarà una sèrie d’entrevistes amb els màxims responsables de les empreses, o bé amb els seus dirigents en matèria de sostenibilitat, per analitzar les mesures encaminades a reduir l’impacte ambiental de les seves empreses, amb la finalitat de comprendre els reptes i les oportunitats que impliquen.

En aquest sentit, un estudi de la consultora McKinsey & Company posa de relleu que els anomenats criteris ESG (environmental, social and governance), que avaluen el rendiment de les empreses en termes de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, produeixen a les companyies millors resultats en termes de creixement, rendibilitat i rendiment per als seus accionistes. Aquesta és, per tant, una oportunitat per confirmar sobre el terreny que la sostenibilitat i el creixement van realment de la mà.

El primer pas per a qualsevol empresa compromesa amb el medi ambient consisteix a mesurar la seva petjada de carboni, amb la finalitat de conèixer quina és la seva contribució al canvi climàtic, identificar les àrees en les quals poden reduir les emissions, complir la normativa vigent sobre CO2 i guanyar en reputació a través d’un compromís real amb la sostenibilitat. A partir d’aquí es poden posar en marxa tot tipus de mesures, com la inversió en fonts energètiques netes, una gestió òptima dels residus, la promoció del reciclatge i l’economia circular i per la transparència en la comunicació dels esforços i resultats de la seva acció per la sostenibilitat. I és precisament en aquest últim punt en què Prensa Ibérica pot aportar el seu gra de sorra.


Eduard Palomares
Eduard Palomares

Redactor en Prensa Ibérica i escriptor.