Correus revalida el compromís amb la generació d'ocupació :: Prensa Ibérica per a Correos

Correus revalida el compromís amb la generació d'ocupació

Correus creu en l'ocupació estable i de qualitat, i per això promou el desenvolupament de les carreres professionals dels seus empleats i empleades per tal que aportin el millor que tenen al seu dia a dia. La firma espanyola també és conscient que ha de comptar en tot moment amb un bon nombre de treballadors per evitar la sobrecàrrega davant la creixent demanda de serveis de Correus.

Contenido ofrecido por:


Per això, a finals del 2021 va publicar la seva oferta pública d'ocupació més gran en dècades, destinada a cobrir 5.377 places de personal laboral indefinit. Aquesta convocatòria inclou els llocs operatius per al repartiment, l'agent de classificació i l'atenció al client que es van generar tant el 2020 com el 2021. D'aquesta manera, la companyia revalida el seu compromís amb l'ocupació de qualitat i estable, centrada en el talent com a accelerador del canvi que s'està duent a terme a l'empresa davant dels reptes nous que planteja el context actual i les demandes dels clients. Tot això basat en un marc estable de relacions laborals.

Està previst que les proves d'accés se celebrin el novembre d'aquest any. Constaran de dues fases: en la primera es durà a terme la selecció inicial, les proves i la valoració de mèrits, mentre que en la segona es publicaran els diferents llocs de treball oferts i s'obrirà el termini per presentar sol·licituds en funció dels gustos personals.

Els continguts propis i oficials del temari es publicaran durant el primer semestre d'aquest any. En el procés de selecció es garantiran els principis de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat de tracte de gènere.

Personal com a garantia d'un bon servei

Correus creu en la qualitat de l'ocupació com a base per oferir un bon servei als seus clients i, a més, com un factor indispensable per contribuir al desenvolupament de la societat. Per això, el 2020 i el 2021 ha reforçat les seves plantilles de professionals, fruit del pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020 signat juntament amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure.

D'aquesta manera, el setembre del 2021 va celebrar els exàmens per incorporar 3.381 persones a llocs operatius a tot Espanya, per fer tasques de repartiment en els àmbits urbà i rural, tasques logístiques i d'atenció al client a les seves oficines. En aquesta convocatòria, va registrar prop de 150.000 candidatures de persones interessades que van fer els exàmens de manera simultània a 160 llocs diferents del país.

D'altra banda, durant el 2020, un total de 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos a Correus, en el marc d'un esforç per consolidar una gran part de les vacants temporals existents fins ara.

De les 4.005 persones contractades, 1.896 es dediquen a tasques de repartiment urbà i serveis rurals motoritzats, 722 es dediquen al repartiment urbà i serveis rurals no motoritzats, 725 treballen com a agents de classificació i 662 desenvolupen funcions d’atenció al client. En aquest cas, 166.000 persones es van presentar a aquestes places.

L'alt nombre de sol·licituds rebudes en cada convocatòria de Correus és un bon reflex de l'esforç de la firma com a ocupadora de qualitat. Demostra que és una feina atractiva per treballar, arran de les oportunitats que ofereix per aconseguir ocupació estable i desenvolupar una carrera professional sòlida.

Top