Com estalviar per als estudis dels teus fills

Com estalviar per als estudis dels teus fills

Disposar de recursos econòmics suficients per a l'educació futura dels fills és sens dubte la prioritat financera de moltes famílies. Per aconseguir-ho, hi ha diferents maneres d'estalviar i invertir els diners

per Cecilia Vega

La Covid-19 ha posat de l'inrevés nostres vides. Els seus efectes s'han fet notar en la salut, però també en els hàbits diaris, la manera com ens relacionem i, per descomptat, l'economia. Durant aquests mesos, hem estat testimonis que la vida és incerta i imprevisible, hem reduït despeses i hem vist com els estalvis han estat taula de salvació per a molts. D'aquesta manera, no és estrany que avui siguem més prudents i previsors que abans de la pandèmia. Segons apunten diversos estudis, ha crescut la consciència de l'estalvi i els plans per gestionar i invertir de la millor manera els nostres diners pensant en el futur.

La dels estalvis és una guardiola plena de somnis i necessitats. Però principalment els espanyols reservem part dels nostres diners per satisfer objectius a curt i mitjà termini (vacances, compres de roba o tecnologia, etc.), també pensant en una jubilació digna, sense preocupacions, o per fer front a qualsevol emergència o imprevist, com el ja esmentat virus de la Covid-19. Però en aquesta llista de prioritats també hi apareix un altre objectiu financer recurrent, pagar l'educació dels fills.

En un entorn cada vegada més competitiu, en què la formació de qualitat, els idiomes i l'experiència internacional ja són una necessitat per llaurar-se un bon futur, cada vegada més pares es plantegen abans aquesta qüestió perquè els fills puguin triar lliurement l'educació que vulguin rebre, sense haver de limitar la seva elecció per motius econòmics.

Quant costa la universitat

Deixant enrere les primeres etapes educatives de la vida dels fills, el gran desemborsament es fa quan arriben a la universitat. Pagar els estudis universitaris suposa un repte per a moltes famílies, més encara si la universitat triada està ubicada en una altra ciutat o un altre país i al cost de la matrícula cal sumar-hi allotjament, manutenció, viatges... Si la universitat és pública i salvant les diferències entre carreres, ciutats i comunitats, el preu mitjà a Espanya se situa en els 1.021,8 euros anuals (17,03 euros el crèdit), segons les últimes dades del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquestes xifres s'eleven significativament si s'opta per una universitat privada, on el preu mitjà dels centres més populars pot arribar als 10.000 euros a l'any, i s'incrementen encara més si es decideix estudiar a l'estranger (més de 35.000 dòlars en el cas dels EUA).

A més, el cost d'anar a la universitat augmenta amb cada suspens ja que la segona matrícula d'una mateixa assignatura és més costosa que la primera i així successivament. I després de finalitzar la carrera, vindrien els cursos d'especialització, doctorats, màsters...

Com es pot estalviar per als estudis?

Encara que pugui semblar una etapa encara molt llunyana, el més adequat seria anar creant patrimoni com més aviat millor i per aconseguir-ho, apareixen en l'horitzó diferents productes financers com ara llibretes d'estalvi, dipòsits garantits, fons d'inversió, assegurances d'estalvi (PIES), assegurances unit linked... Quina seria la millor manera d'estalviar i on s’han de posar aquests estalvis? Anem a veure algunes d'aquestes opcions:

 1. Compte corrent o compte d'estalvi infantil:
  Aquesta opció sol ser la més habitual, encara que no la més encertada per a un objectiu a llarg termini. Si bé és cert que és una manera magnífica d’educar els fills en finances i mostrar-los com a l'estalviar augmenta mes a mes el saldo, aquests comptes tenen una rendibilitat nul·la o molt baixa. Si estalviem en un compte sense interessos serà com fer-ho en el típic porquet: en el seu moment, quan els fills necessitin els diners per als seus estudis només podran comptar amb la quantitat aportada, que tindrà menys valor per l'efecte de la inflació, és a dir, per la pujada de preus. En els últims 15 anys els estalvis en efectiu han perdut un 30% del seu valor, que és el que ha pujat la vida en aquest temps, així que si ets dels que ja has obert un compte infantil hauries de fer un salt cap endavant i invertir.

  • Mala opció a llarg termini.

  • Rendibilitat per sota de la inflació, l'IPC.

  • Els estalvis perden valor.

  • Ensenyar educació financera i inculcar cultura de l'estalvi.

  • Bona opció a curt termini.

 1. Fons d'inversió:
  Aquesta opció suposa posar els diners a treballar perquè generin més diners. Com? Mitjançant la participació en determinats actius gestionats per un equip d'inversors professionals. Actualment existeixen productes d'estalvi a llarg termini, mínim 10 anys, amb rendibilitats molt interessants, entre el 4 i el 6% de mitjana anual. Però ¿de veritat cal començar a acumular capital ara? ¿Just quan estem pensant en bolquers, escoles bressol, material escolar, activitats extraescolars o un llarg etcètera de despeses que posen a prova l'economia domèstica? Precisament per això, per poder fer front a totes les despeses presents i futures sense sacrificar la qualitat de vida i sense por del que passarà és convenient començar a estalviar amb molta antelació. A més, com més aviat comencis, més conservador podràs ser amb els teus estalvis. No es tracta d'aportar una gran quantitat de cop, sinó de ser constant, invertir una petita quantitat mensualment i fer que els estalvis creixin de forma exponencial gràcies a l'interès compost, és a dir, reinvertint els beneficis que genera la inversió. Per descomptat, la quantitat que cadascú inverteixi variarà en funció de la seva situació financera personal i capacitat d'estalvi, així com del que es vol aconseguir en el futur. Igualment, el termini i perfil de risc també s'ha d'ajustar a la nostra situació i necessitats i la rendibilitat final dependrà de les fluctuacions de mercat. Aquests fons tenen un tractament fiscal molt avantatjós i pots sol·licitar-ne el reemborsament en qualsevol moment.

  • Producte d'estalvi a llarg termini, mínim 10 anys.

  • Més risc.

  • Possibilitat de rendiment alt dels estalvis, molt per sobre de l'IPC i tractament fiscal avantatjós.

 1. Dipòsits garantits:
  Es tracta d'un dels plans d'estalvi més comuns a Espanya, encara que en els últims anys ha disminuït bastant la seva rendibilitat. Un dipòsit garantit és aquell que al seu venciment ens retorna la quantitat inicial invertida i una rendibilitat addicional per cobrir la inflació o pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de preus.
  Tingues en compte que els diners que tinguis en el dipòsit no podràs tocar-los durant el termini que duri aquest producte, que sol ser d'un any, però pot ser més gran. Igualment, a més durada del termini, més rendibilitat.

  • Poca rendibilitat, per sota de la inflació real.

  • Els diners estan bloquejats durant el termini pactat.

  • Productes d'estalvi i inversió amb més seguretat del mercat.

  • Podrem conèixer per avançat quin serà el benefici al finalitzar el termini.

 1. Assegurances d'estalvi (PIES)):
  Els PIES (Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic) són una altra via a considerar per pagar l'educació universitària dels fills ja que, entre altres avantatges, solen oferir tipus d'interès prou atractius i són líquids (els diners es poden rescatar després d'un temps estipulat). Els millors PIES treballen amb carteres de fons d'inversió, i es pot realitzar una combinació d'actius segons el perfil de risc i les necessitats d'inversió de cada client. A més, permeten anar fent aportacions periòdiques perquè els diners generin la màxima rendibilitat possible gràcies també a l'interès compost. A més, són les assegurances d'estalvi a llarg termini amb millor tractament fiscal.

  • És un producte garantit.

  • A menor risc, menor rendibilitat.

  • Hi ha un límit en l'aportació.

  • Flexibilitat i seguretat.

  • Tipus d'interès atractius i avantatges fiscals.

 1. Assegurances unit linked:
  Conscients de la importància que té l'educació dels fills per al seu futur, del considerable cost que suposa i de la possibilitat que ocorrin infortunis dins de la família, cada vegada són més els estalviadors que se senten atrets pels unit linked. Es tracta d'una assegurança d'estalvi i inversió vinculada a una assegurança de vida. Això vol dir que part dels diners que hi inverteixes es destinen a la cobertura de risc, en un import mínim, mentre que el capital restant es destina a la cartera d'inversió que tries. El prenedor és qui assumeix el risc de la inversió i es pot rescatar el capital invertit en qualsevol moment.

  • Rendibilitat no assegurada, associada a l'evolució dels productes que componen la cistella en què s'ha invertit.

  • Versatilitat i flexibilitat, liquiditat i cobertura en cas de defunció.

Com a pare o mare, el millor llegat que podem deixar als fills és l'educació, així que si vols planificar millor el teu futur i el seu i saber més sobre l'estalvi, pots consultar el web segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.orgcompartir