Cinc consells per invertir de manera fiable

Cinc consells per invertir de manera fiable

El sentit comú ha d'imperar en qualsevol inversió i sempre s'han de respondre unes preguntes bàsiques: quin és el meu objectiu, quin risc puc assumir, quin és el meu horitzó temporal, quants diners mobilitzaré i què faré amb els guanys que n’obtingui.

per Víctor Fúser

Hi va haver un temps en què n'hi havia prou de tenir un compte d'estalvi per posar els nostres diners a treballar, encara que l'interès fos baix a canvi de l'absència de qualsevol risc. Amb un panorama bancari marcat encara per uns tipus d'interès sota terra, les entitats financeres ofereixen als clients diferents alternatives, algunes en forma de productes d'inversió i d'altres en productes d'estalvi.

Davant d'això, el client ha de ser plenament conscient que hi ha la possibilitat d'obtenir un cert rendiment del capital que decideixi invertir, encara que no està exempt de risc i es poden produir pèrdues. I en un món marcat per les incerteses, això és una cosa que cal tenir molt en compte. En aquest sentit, el consell principal a l'hora d'invertir és el mateix que serviria per a molts altres aspectes de la vida: actuar amb sentit comú. Aquí hi ha cinc recomanacions bàsiques més per a una inversió fiable:

Tingues clar quin és el teu objectiu

El primer pas abans d'iniciar qualsevol projecte és tenir clar el perquè En el cas de la inversió passa el mateix, i abans de decidir cap moviment cal marcar-se un objectiu concret. Per exemple, si s'està pensant tenir una jubilació confortable, cal prioritzar el llarg termini i el diferiment fiscal (només es paguen els impostos quan es produeix el reemborsament). En aquest cas, els experts recomanen una cartera de fons d'inversió, els plans individuals d'estalvi sistemàtic i els plans de pensions.

Si es volen obtenir rendes que complementin el salari més immediatament, el pas adequat seria invertir en accions d'empreses que generin dividends. És a dir, que reparteixin els beneficis entre els seus accionistes. Per fer-ho, es pot invertir directament a la borsa seleccionant les companyies que es considerin més adequades o bé invertir en un fons d'inversió d'acumulació.

També es pot donar el cas que una família es fixi objectius a mitjà termini, com ara comprar-se una casa, garantir els estudis universitaris dels fills o regalar-se un bon viatge. Aquí es podria recórrer al simple estalvi o intentar aconseguir un impuls extra, però reduint al màxim el risc. Els PIES tornen a ser una bona opció, ja que es tracta d'assegurances de vida-estalvi que estan dissenyades per fer aportacions periòdiques i que es poden recuperar en qualsevol moment, si bé només es tindran avantatges fiscals si han passat cinc anys.

Valora quin risc estàs disposat a assumir

A l'hora d'invertir, els trucs de màgia no existeixen: com més seguretat, menys rendibilitat i viceversa. Així que el que és aconsellable és actuar sobre la base del perfil d'inversor de cadascú: conservador, moderat o arriscat. I no es tracta de quants diners es volen guanyar, sinó de quantes pèrdues es podrien assumir sense que això fos un daltabaix financer.

Per a aquells que valorin la tranquil·litat i la seguretat, han de prioritzar els dipòsits i els comptes remunerats (encara que actualment els interessos siguin baixos), els productes garantits, els dipòsits estructurats i les assegurances d'estalvi (que també tenen diferents perfils de risc). Un pas més enllà seria la renda fixa i el deute a curt termini tant a través de les emissions de deute d'estats o corporativa. Si es vol ampliar l'horitzó temporal hi ha la renda fixa a mitjà i llarg termini, si bé cal tenir en compte que com més anys, més gran és la incertesa. En un terreny moderat també se situarien els fons d'inversió, plans de pensions, PPA i Unit Linked, on sempre es pot triar el nivell de risc.

I en un pla més arriscat se situaria la inversió directa en borsa (com més diversificació es redueix el risc), les criptomonedes o productes derivats com els CFD o les accions binàries. En aquests darrers casos, es tracta d'actius d'alt risc per la complexitat i la volatilitat elevada.

El temps pot ser el teu aliat, si en saps les regles

A l'hora d'invertir no es pot accelerar ni pausar el temps, així que cal cenyir-se a les seves regles i aliances. L'horitzó temporal de qualsevol inversió implica fer-se una pregunta: quant de temps puc prescindir d'una part dels meus estalvis perquè vagin generant rendibilitat. I a partir d'aquí, creuar aquesta dada amb una altra ja esmentada anteriorment, com són els objectius buscats. El resultat d'aquesta equació servirà per descobrir si us interessa una inversió a curt, mitjà o llarg termini.

Això sí, un altre cop, el binomi risc-rendibilitat va sempre de la mà. En una inversió a curt termini s'ha d'incrementar el risc per obtenir una rendibilitat més gran (per exemple, invertint en una start-up amb potencial de creixement), però es corre el risc de perdre el capital invertit sense marge de maniobra. Per tant, el sentit comú dicta aquí que aquest tipus d’accions s’han de dur a terme amb quantitats limitades i que no impliquin el total dels estalvis. També es pot aspirar a un rendiment més baix a canvi d'una seguretat més gran.

Si es prefereix invertir a llarg termini, cal tenir en compte que, si bé és impossible predir el comportament dels mercats, la tendència de la borsa és alcista i que com més gran és l'horitzó temporal de la inversió, menys possibilitats de perdre diners. A més, es pot incrementar el risc de volatilitat, ja que hi ha més temps de recuperar-se d'una pèrdua. En aquest sentit, la diversificació es pot entendre tant des del punt de vista espacial (tenir diverses inversions diferenciades alhora) com temporal (assumir les pujades i baixades momentànies).

Compta sempre amb un coixí financer

Un cop assumit que qualsevol inversió pot comportar un risc i que és fonamental tenir clar els objectius, l'horitzó temporal i el perfil, ha arribat el moment de contestar una última pregunta: quants diners inverteixo? El consell més repetit pels experts sol ser que s'inverteixin els diners que no es necessiten o que s'estigui disposat a perdre (en el cas que les coses anessin molt malament).

En altres paraules, es tracta de calcular les despeses mensuals i comparar-les amb els ingressos, a més de la part destinada a l'estalvi més convencional. A això cal afegir-hi el concepte del coixí financer. És a dir, una quantitat de diners salvaguardats per afrontar despeses imprevistes i tenir certa estabilitat financera per als moments de caigudes als mercats.

Aquest coixí vindria a ser entre tres i sis mesos de les despeses fixes o fins i tot dels ingressos. És a dir, si les teves despeses fixes són de 1.500 euros cada mes, hauries de reunir 9.000 euros en estalvi abans de començar a invertir. Això permetrà a l'inversor afrontar despeses imprevistes sense haver de parar el pla d'inversió, fer front a despeses no planificades sense haver de desinvertir en moments de caigudes a la borsa i tenir la seguretat que disposa d'uns diners com a marge de maniobra, passi el que passi.

Tan important com invertir és reinvertir

Més enllà del termini d’una inversió concreta i la quantitat, està bé tenir una perspectiva àmplia, que permeti veure l’itinerari complet. I saber que el temps és un aliat, sempre que es vagi avivant el foc perquè cada vegada sigui més gran. Per això cal anar afegint llenya o, dit en termes financers, anar reinvertint els rendiments que s'aconsegueixen perquè la base sigui cada vegada més gran.

Aquí entra en joc l'anomenat interès compost, que es contraposa a l'interès simple. Aquest darrer consisteix a invertir sempre la mateixa quantitat i, per tant, obtenir sempre uns beneficis similars. Però si, en comptes d'estalviar-los o gastar-los, es reinverteixen els guanys, el creixement pot ser exponencial. És a dir, si primer s'inverteixen 1.000 euros a un 10% anual, a finals de l'any s'obtindrà un guany de 100 euros. Si aquests se sumen al capital invertit, el guany l'any següent ja serà de 110 euros. I any rere any anirà progressant.

En aquest sentit, l’interès compost premia la constància i la paciència. Si a més de l'estalvi inicial es van sumant els guanys de cada mes es crearà l'anomenat efecte bola de neu, que cada vegada serà més gran. I si, a més a més, es va sumant nou capital cada mes, la progressió serà exponencial.

El consell

El web de la Fundació MAPFRE, segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org us pot ajudar a desenvolupar estratègies d'inversions responsables.