Invertir en diferents moments de la vida: ¿quin caràcter tenen les diferents generacions?

Invertir en diferents moments de la vida: ¿quin caràcter tenen les diferents generacions?

La Laura i l’Adriana són mare i filla. Totes dues són inversores, però en la seva aposta per un o altre producte, actiu o fons d’inversions es pot entreveure el seu caràcter i els seus interessos pel que fa a les finances, derivats de la seva formació, trajectòria i pertinença a generacions diferents.

per Lara Blau

De fet, existeixen diferents maneres d’invertir en funció de l’edat que tenim, les necessitats que es deriven de cada etapa de la vida i, sobretot, el context socioeconòmic en el qual creixem. Elles són l’exemple clar de les diferents maneres d’invertir. Les descobrirem a continuació.

El seu inici en el món de les inversions

L’Adriana és estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses i treballa en una empresa gestora de fons. L’Adriana va agafar des de petita l’exemple dels seus pares pel que fa a la inversió de capital, i va començar a invertir des de petita. El món financer li interessa especialment.

La Laura és llicenciada en Econòmiques. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat en banca, en inversions immobiliàries i actualment és empresària. La Laura va aturar la seva trajectòria laboral per tenir els fills i cuidar-los. Al reincorporar-se al mercat laboral, va veure una oportunitat en el món de les inversions, en el qual també està involucrat el seu marit.

¿En què inverteixen les diferents generacions?

L’Adriana aposta en productes diferents de renda fixa i variable. Seguint el caràcter inversor de la generació Z, aposta per tipus d’inversions no tradicionals, a través dels quals es pot obtenir rendibilitat de manera independent a l’evolució dels mercats. Seguint els costums dels inversors més joves, la generació Z inverteix més i amb més risc, per obtenir guanys en el curt termini. A més, l’Adriana opera de forma contínua i està pendent de les seves carteres.

Contrasta amb la forma d’invertir de la seva mare, la Laura, que generalment inverteix en un sector tan consolidat a Espanya com el sector immobiliari. És, per tant, una inversora tradicional. Concretament, aposta per apartaments petits en grans ciutats com Madrid, on el mercat immobiliari és especialment dinàmic.

Una trajectòria plena d’aprenentatges

En les inversions no tradicionals, com en les que participa l’Adriana, el context és especialment rellevant. Per aquest motiu, al llarg de la seva trajectòria, i especialment desprésde l’impacte de la Covid-19, que va causar lacaiguda de la borsa, aquesta inversora ha passat a córrer menys riscos. Assegura que el mercat és volàtil a causa d’esdeveniments com la inflació, la guerra d’Ucraïna i la pandèmia, cosa que ha causat que gran part dels inversors més joves moderin la seva actitud de cara a les seves carteres.

Al contrari, els inversors tradicionals, com la Laura, aposten per valors molt més estables, com el mercat immobiliari, que queda més quiettot i l’impacte de la Covid-19. No obstant, encara que els immobles al litoral estan especialment valorats, ella se centra en el potencial de Madrid. A les grans ciutats, hi ha molt més moviment pel que fa a lloguers i compravenda d’immobles, raó per la qualla Laura considera que invertir en aquest sector és un valor segur.

Amb la vista posada en el futur

L’objectiu de les inversions determina l’estratègia que han de tenir els diferents inversors. Com la majoria de persones que inverteixen, la Laura i l’Adriana recomanen no deixar els estalvis aturats al compte corrent.

Prefereixen dinamitzar-los per guanyar diners i per aconseguir que no perdin valor a causa de la inflació. Mentre que totes dues tenen en compte que invertir pot ajudar-les a millorar la qualitat de vida, la Laura, uns quants anys més gran que l’Adriana, se centra a aconseguir les millors condicions de cara a la jubilació.

Risc vs. rendibilitat

Els dos factors més importants de les inversions són la rendibilitat i el risc, factors que així mateix determinen el perfil dels inversors. Per als inversors, no és fàcil equilibrar la rendibilitat, la capacitat de generar rendiments dels seus actius, amb el risc que comporta qualsevol inversió. Ja que, en molts casos, una rendibilitat més gran comporta unrisc més elevat.

Mentre que l’Adriana no té por d’assumir riscos, tal com correspon al perfil dels inversors de la generació Z –un risc limitat pel caràcter conservador que exigeix el volàtil context econòmic actual–, i aconseguir una rendibilitat més alta a terminis curts, la Laura se centra en la rendibilitat que ofereix el sector immobiliari sense presses. En aquest mercat, és necessària la paciència per aconseguir vendre al preu estipulat.

El paper dels assessors d’inversió

Invertir a cegues és arriscat. És important investigar el mercat i localitzar les millors oportunitats. Precisament a això es dedica la Laura, desprésd’anys d’experiència, és assessora en inversions en el mercat immobiliari. L’Adriana, en canvi, dedicada a invertir en productes diversos, compta amb el suport de professionals amb anys de trajectòria.

Malgrat correspondre a perfils d’inversores molt diferents, arran de la seva història detectem molts punts en comú en la manera d’invertir de la Laura i l’Adriana. Totes dues destaquen la importància de conèixer bé el mercat, envoltar-se d’experts o persones que coneguin bé el sector en el qual volem invertir i detectar els motius o els objectius pels quals volem invertir, tenint en compte la rendibilitat i el risc que volem assumir.

Tipus d’interès, termini fix, bons, renda variable… Per prendre decisions sobre les inversions dels nostres diners o bé saber en quin perfil d’inversor encaixen els nostres objectius, és necessari estar informats. Per això, Fundación MAPFRE compta amb una secció sobre inversions en el portal Seguros y Pensiones para Todos. Allà, es facilita informació sobre els diferents productes d’inversió en funció dels nostres objectius o del risc que volem assumir i també ‘tips’ per començar a invertir.