Un pla per treure el màxim partit al pla de pensions

Quan arriba la tan esperada jubilació, arriba el moment de recuperar el pla de pensions, destinat a complementar la dotació econòmica de la pensió pública de jubilació. Què hem de fer amb els diners acumulats al nostre fons de pensions? I, el que és més important, com els hem de recuperar per treure’ls el màxim partit?

per Lara Blau

De la mateixa manera que ens prenem cert temps per decidir quin producte és el que més ens convé a l'hora de contractar, és crucial valorar les diferents possibilitats a l'hora de rescatar els diners que hem estat estalviant amb cura durant anys. Per això, és important conèixer les diferents opcions abans de prendre una decisió tan important: totes tenen els seus pros i contres, per la qual cosa és convenient sospesar bé les opcions en funció dels nostres interessos per prendre una decisió òptima.

Primera variable: la quantitat a retirar

A diferència d'altres productes d'estalvi, que tributen com a productes d'inversió, hi ha diferents formes fiscals de rescatar aquest producte financer i no totes funcionen igual: en unes haurem de pagar més impostos que en les altres. En tot cas, aquests diners tributen com un rendiment del treball (com un sou) i hem de pagar IRPF segons els tipus generals sobre això. És a dir: les rendes més altes (més de 300.000 euros) pagaran el 47% en impostos, mentre que a les quanties menors de 12.449 euros se'ls imposa una base del 19%.

Això sí, segons la Llei 35/2006 de l'IRPF pot aplicar una reducció del 40% dels impostos sobre les quantitats invertides abans del 31 de desembre del 2006, sempre que el rescat dels diners es faci en un termini de dos anys des de la jubilació.

Segona variable: el nombre de pagaments

Tot i això, no tot depèn de la quantitat de diners que tenim estalviats: també depèn del nombre de pagaments que vulguem rebre. Podem optar per un pagament únic en forma de capital, una renda periòdica o la combinació de tots dos. Optar pel pagament únic pot ser especialment útil per afrontar despeses, com ara factures mèdiques o reparacions de la llar, encara que en tot cas s'haurà d'anar amb compte de no gastar més del compte i el cobrament dependrà de la responsabilitat individual. Aquesta opció permet, a més, beneficiar-se del 40% de reducció d'impostos.

Per contra, una renda temporal o vitalícia proporciona un flux constant d'ingressos durant un període de temps. Tot i que hem de diferenciar entre la renda financera, que fluctua en funció del mercat i la rendibilitat del pla, i la renda assegurada, que és fixa, en tot cas permet assegurar uns ingressos constants durant la jubilació, encara que solen ser productes complexos, per la qual cosa és important conèixer bé els termes i condicions abans d'optar per aquesta opció. És una de les opcions més habituals, amb quanties anuals, semestrals, trimestrals o mensuals. En aquest cas, si tenim en compte l'IRPF, com més gran sigui la quantia que es cobri cada any, més gran serà el pagament d'impostos, per la qual cosa aquesta opció té un impacte menor quant a impostos. A més, els diners que romanguin en el fons de pensions continuaran generant rendibilitat.

La tercera opció permet combinar el pagament únic amb la renda vitalícia. És l'opció més flexible, ja que permet cobrir despeses immediates i alhora es disposarà d'un flux d'ingressos constants. Pel que fa a fiscalitat, permet beneficiar-se del 40% de reducció d'impostos amb el capital inicial retirat i pagar poc IRPF, en cobrar-se de manera periòdica.

Tercera variable: condicions addicionals

Considerada la quantitat que necessitem, el termini en què retirarem el pla i els impostos que pagarem, hi ha altres factors que ens permetran treure el màxim profit al fons de pensions. Per exemple, és recomanable evitar rescatar el pla el mateix any en què ens jubilem: en aquell any, pagarem més impostos, ja que es tindrà en compte el salari (que normalment serà més alt que la pensió pública) en la base imposable de la nostra declaració de la renda. A efectes de l'IRPF, tant la pensió pública com el pla de pensions es consideren segons pagadors, per la qual cosa ens deduiran una quantitat important en el cas que estiguem obligats a declarar.

Una altra variable que cal tenir en compte és el tram de la renda en què ens quedarem quan cobrem la combinació entre pensió pública i pla de pensions. És interessant fer el càlcul per no passar al tram superior i pagar una fiscalitat adequada al que finalment cobrem.

En cas de passar per una situació sobrevinguda o una contingència inesperada, també s'apliquen les mateixes condicions quant a fiscalitat, per la qual cosa haurem de considerar l'opció que encaixi millor amb la necessitat. Tot i això, es consideri l'opció que es consideri, és molt recomanable comptar amb un assessor financer per treure el màxim partit al pla de pensions.

Els plans de pensions són una de les solucions financeres que ens poden ajudar a estalviar o invertir per complir els nostres objectius vitals, però n'hi ha moltes altres. Fundació MAPFRE ofereix informació i recursos sobre estalvi i inversió a la seva pàgina web www.segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org.