Pressupost Familiar: Com estalviar fent servir Excel

Pressupost Familiar: Com estalviar fent servir Excel

El pressupost familiar és l'instrument al voltant del qual ha de girar tota l'activitat econòmica d'una llar. Amb un bon pressupost podrem anticipar les despeses i estar preparats davant de qualsevol situació imprevista que pugui alterar la nostra tranquil·litat financera.

per Fran Garrido

Una llar protegida davant d'imprevistos

Podem tenir un pressupost mensual, quinzenal o fins i tot setmanal, depenent també de la freqüència a la qual estiguem disposats a monitoritzar els nostres moviments.

No sempre és fàcil establir un pressupost per a la llar, de manera que, si busquem estar preparats i que res ens agafi desprevinguts, hem de tenir la capacitat suficient per assumir totes les despeses i a més aconseguir estalviar, en aquest punt és on trobarem l'equilibri.

Per assolir tots aquests objectius, recomanem utilitzar una plantilla d'Excel, que, encara que pot ser útil per a gairebé qualsevol cosa, servirà d'ajuda especialment per a les finances personals.

És necessari ser un expert per controlar l'economia de la llar utilitzant una plantilla d’EXCEL?

No cal tenir una habilitat especial per gestionar l'economia de la llar optimitzant-la i controlant-la a través d'aquesta eina. Aquesta anàlisi serà de molta ajuda per poder assolir els objectius que tant s’anhelen.

Per què utilitzar un Excel i no una app especialitzada? El principal avantatge és que al crear-lo nosaltres podrem seleccionar exactament què hi volem veure reflectit i què no, i, a més, i no menys important, no haurem de vincular res amb el nostre compte bancari.

Com es crea una plantilla personalitzada amb Excel?

El primer que hem de fer és planificar què volem incloure a la plantilla, per tant, agafem paper i boli i fem un esborrany, així després podrem anar al gra.

La nostra recomanació és utilitzar 3 pestanyes, una pestanya per a ingressos, una altra per a despeses i finalment una per fer el balanç personal.

Una vegada que obrim Excel i seleccionem un nou "Llibre en blanc" o un nou full de càlcul, tan sols haurem d'anar a la part inferior i afegir 2 pestanyes més a la ja oberta per defecte, fent clic al símbol +. Amb el botó dret de ratolí canviarem el nom de cada pestanya.

Primera Pestanya: Previsió d'ingressos

En aquesta primera pestanya hi inclourem tots els ingressos que esperem rebre mes a mes.

Tan sols haurem d'omplir una columna col·locant en cada cel·la el període de temps per al qual volem fer la llista. Si, per exemple, la fem mensual, escrivim el nom de cada mes (doble clic sobre cada cel·la) i a la fila que hi ha al costat, omplim en cada cel·la el tipus d'ingrés (opcional).

Ara tan sols haurem d'introduir els ingressos esperats. Amb l'opció "SUMA" podrem sumar els valors de manera automàtica perquè s'afegeixin al total. Podem sumar valors individuals, referències o rangs de cel·la o una combinació de totes tres. Per exemple, a la cel·la del total de gener, escrivim: = SUMA (C7 + C8 + C9 + C10 + C11) per anar sumant cel·la a cel·la o introduïm = SUMA (C7: C10) per sumar l’interval en aquest cas "les C" pertanyen a la cel·la de cada ingrés.

Segona pestanya: Seguiment de despeses

En aquesta pestanya farem el seguiment de totes les despeses mensuals. Localitzem totes les despeses fixes que tenim a l'any i les inclourem al full de càlcul (s’han de revisar les targetes o el banc en línia, ¡que no se’ns en escapi cap!). També hi inclourem les despeses variables habituals com ara gasolina, la compra al supermercat, sopars o oci en general... Podem decidir fins a quin punt volem arribar per fer el millor desglossament possible. En aquest cas també podem utilitzar la funció "SUMA" per al resultat final.

Tercera Pestanya: Estalvi

Aquesta última pestanya serà la del balanç, la pestanya més senzilla i no per això menys útil. Aquí podrem fer una ullada ràpida a la nostra evolució i comparar els diferents mesos, així també traurem conclusions sobre el nostre comportament estacional.

L'objectiu és que el màxim de persones possible puguin sentir-se protegides davant d'imprevistos, sabent com prevenir les dificultats i amb una bona planificació per al futur, i d'aquesta manera, aconseguir que la societat tingui coneixements suficients per prendre decisions encertades sobre les seves finances.

compartir