Reinventant la roda: Què podem fer amb els pneumàtics fora d'us

Cecilia Vega - BeContent logo

Reduir l'impacte sobre el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic a través de l'economia circular és responsabilitat de tots. Els pneumàtics ja roden pel canvi.

Els recursos naturals no són il·limitats. Cada vegada som més conscients que la nostra història només tindrà un punt seguit si substituïm la cultura de l'usar i tirar per la d'usar, reciclar i reutilitzar. Aquest és el principi de l'economia circular, que cerca diferents aplicacions als productes que rebutgem per allargar-ne el cicle de vida, fer l'economia més sostenible i no esgotar els recursos de la Terra.

Llaunes, briks i envasos de plàstic van al contenidor groc, paper i cartó al blau, restes orgàniques al marró, petits electrodomèstics al punt net… però, què passa quan el residu del qual toca desprendre's és un pneumàtic?, hem de reciclar-lo?

Gabriel Leal, director general de Signus

Un dels grans problemes dels pneumàtics és que tenen un cicle de vida de més de 1.000 anys. No hi ha agent físic, ni químic, ni biològic que els ataqui d'una manera espontània, per la qual cosa un pneumàtic abandonat a la intempèrie al camp pot trigar un miler d'anys, fins i tot més, a degradar-se i desaparèixer, amb el consegüent impacte estètic i elevat risc d'incendi. A més, amb la mala gestió d'aquests pneumàtics s'estan menyspreant les seves matèries primeres, com el cautxú o l'acer, que podrien reaprofitar-se.

Convertir residus en recursos

La “roda del reciclatge” fa possible “valorar” aquest pneumàtic per obtenir materials útils amb aplicacions sorprenents. D'aquesta forma “el pneumàtic continua girant encara que ha perdut la seva funció inicial”, assenyala Gabriel Leal, president de Signus, entitat sense ànim de lucre que garanteix la correcta gestió mediambiental del pneumàtic al final de la seva vida útil.

L'entrada en vigor del Reial decret 1619/2005 de 30 de desembre obliga els fabricants i importadors a gestionar degudament els pneumàtics fora d'ús. És a dir, qui introdueixi un pneumàtic en el mercat espanyol té l'obligació de garantir-ne la correcta gestió ambiental. Per això, un dels mecanismes que estableix aquest decret és adherir-se a un sistema col·lectiu com Signus, que es finança gràcies a un petit import que els consumidors paguem per pneumàtic canviat.

Com explica Gabriel Leal, “donem servei a tot Espanya, des de l'últim llogaret d'Astúries fins a qualsevol de les illes. Allà on es generi un pneumàtic usat, poden gestionar-lo a través del nostre sistema informàtic, nosaltres el recollim d'una manera gratuïta i convertim residus en recursos”.

Existeixen múltiples aplicacions en les quals s'utilitza el pneumàtic reciclat. La principal és com a farciment de camps de gespa artificial, i també en sòls de seguretat d'instal·lacions esportives i parcs infantils. Un altre ús molt interessant és el que recorre a la pols de cautxú per a mescles asfàltiques. Aquesta aplicació ha experimentat un creixement notable l'any passat i, per potenciar-la, Signus ha desenvolupat un Certificat de Sostenibilitat. Els ajuntaments de Marbella (Màlaga) i Coslada (Madrid) ja han iniciat els tràmits per obtenir-ho i així “constatar la quantitat de pols de cautxú procedent de NFVU (pneumàtics al final de la seva vida útil) que ha estat emprada en les operacions d'asfalt dutes a terme en els seus municipis”. Com desgrana l'expert, amb el Certificat de Sostenibilitat “es potencia la utilització de materials reciclats emparant els criteris de compra pública verda i s'ajuda l'Administració en la implementació dels criteris de l'estratègia d'economia circular i sostenibilitat”.

Una altra forma de valorització és la utilització de pneumàtic triturat o sencer en diferents projectes d'obra civil o el seu ús com a combustible de substitució de combustibles fòssils en cimenteres i per a l'obtenció d'energia en plantes de producció elèctrica. La llista de possibilitats és llarga i, de cara al futur, ja s'estan investigant nous usos i aplicacions dels productes que s'obtenen en la separació i granulació dels pneumàtics al final de la seva vida útil. “Des del departament d'Innovació treballem amb universitats, centres de recerca i empreses per aconseguir que el material reciclat procedent dels pneumàtics tingui cada vegada més ús, més demanda i, per tant, més valor en el mercat”, subratllen des de Signus.

En aquest sentit i amb la vista fixada a certificar la qualitat dels productes resultants del reciclatge dels pneumàtics, l'entitat acaba de presentar les marques registrades Elastire, Geotire i Powertire. Aquestes marques garanteixen que el consumidor està davant “productes fabricats per algun dels gestors que treballen amb Signus, sota estrictes normes, que han passat un control de qualitat i a més una auditoria externa”. També és una manera que els usuaris identifiquem i diferenciem els materials que es venen en el mercat i que, per tant, contribueixen a la sostenibilitat i a l'economia circular.

Cada vegada som més conscients de la nostra petjada en el planeta i de l'escassetat de matèries primeres finites, per la qual cosa el futur depèn en gran manera de l'aposta conjunta per models que impulsin la transició cap a una economia basada en la reutilització i el reciclatge. Reduir l'impacte sobre el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic és responsabilitat de tots i els pneumàtics ja roden pel canvi.