El poder de frenar les resistències als antimicrobians està a les nostres mans :: Prensa Ibérica per Pfizer

El poder de frenar les resistències als antimicrobians està a les nostres mans

La farmacèutica Pfizer se suma a una iniciativa per conscienciar la ciutadania sobre l’ús responsable dels antibiòtics o la importància de la vacunació

Con la colaboración de


El poder de frenar la resistència als antimicrobians està a les nostres mans. Cada any moren al món 700.000 persones a causa de la resistència als antimicrobians (AMR: antimicrobial resistance) i el 2050 s’estima que aquesta xifra augmenti fins als 10 milions, situantse per sobre de les defuncions causades pel càncer1. Només a Espanya, cada any 35.000 persones perden la vida per infeccions produïdes pels Bacteris Multi Resistents (BMR)2. Però ¿què és la resistència als antimicrobians?, ¿com ens afecta? I, sobretot, ¿què podem fer per frenar-la?

La resistència als antimicrobians suposa una de les principals amenaces per a la salut a nivell global, ja que ocasiona que les infeccions siguin cada vegada més difícils i fins i tot impossibles de tractar1. L’absència d’antimicrobians eficaços suposa un obstacle per a alguns dels principals avenços de la medicina moderna en el tractament d’infeccions, especialment durant cirurgia major i quimioteràpia contra el càncer3.

Conscients d’aquest problema i en el seu compromís continuat amb l’OMS, la companyia biofarmacèutica Pfizer, en col·laboració amb 8 de les principals societats científiques, associacions de pacients i informadors de la salut del nostre país, se suma a la Setmana Mundial de la Conscienciació sobre l’ús dels Antimicrobians a través de la campanya “The power is in our hands. Be a hero today and help save lives”, “El poder és a les teves mans, sigues un heroi avui i ajuda a salvar vides”, que busca fomentar la consciència global i traslladar als ciutadans l’important paper que cada individu juga davant de l’AMR.

L’educació ciutadana, el primer pas per minimitzar el problema

Malgrat que l’AMR suposa un problema per a la salut i el desenvolupament3, només el 52 % de la població a nivell mundial i el 35% dels espanyols saben el que és. No obstant, una vegada se’ls ha proporcionat la definició d’aquest terme, el 85% dels adults el considera preocupant. Aquestes xifres reforcen la necessitat de canviar la percepció global, i la urgència d’una estratègia conjunta per frenar-la3.

A través d’aquesta campanya Pfizer anima la població a prendre part activa davant de la resistència als antimicrobians adoptant mesures senzilles com el correcte rentat de mans, l’ús responsable d’antibiòtics o la vacunació, les quals estan a les nostres mans3.1 O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistan-ce. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. May 2016. Available at: https://amr-review.org/sites/default/fi-les/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf (Consultat el 12 de novembre de 2021)
2 Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), Registre hospitalari de pacients afectats per la resistència bacteriana, Madrid, 2018, p 4 https://seimc.org/contenidos/noticias/2018/seimc-Registro_de_Pacientes_BMR.pdf (Consultat el 12 de novembre de 2021)
3 Organització Mundial de la Salut (OMS), Resistència Antimicrobiana, 13 d’octubre de 2020 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance (Consultat el 12 de novembre de 2021)

Top