La carn de boví manté el seu full de ruta cap a un sistema alimentari sostenible :: Prensa Ibérica per PROVACUNO

La carn de boví manté el seu full de ruta cap a un sistema alimentari sostenible

El sector camina amb fermesa cap a la neutralitat climàtica, amb una producció cada dia més eficient, sostenible i segura

Contingut ofert per:


El sector del Boví de Carn en el seu compromís per assolir la sostenibilitat va posar en marxa l'estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 abans fins i tot que Europa llancés les estratègies de la UE sobre el "Pacte Verd" o "Green Deal" i "De la granja a la taula" o "Farm to Fork", on està treballant a diferents nivells per aconseguir la neutralitat climàtica, impulsar l'economia circular, protegir la biodiversitat, promoure un ús més eficient de l'aigua i aconseguir la sostenibilitat econòmica i social.

Barcelona, capital mundial de l'Alimentació Sostenible 2021

L'elecció de Barcelona gira al voltant de tres eixos: fomentar una dieta saludable, abordar l'alimentació sostenible com una oportunitat per al comerç de proximitat i l'agricultura i continuar amb la seva estratègia contra el canvi climàtic.

D'aquesta manera, Barcelona és reconeguda internacionalment com a creadora d'un discurs alimentari propi, un territori de canvi i innovació gastronòmica constant al voltant de l'alimentació, una xarxa emblemàtica de quaranta-dos mercats municipals i un teixit agroecològic compromès. Aquests elements la converteixen en un dels grans centres europeus de consum i comercialització alimentària, al centre d'una metròpoli urbana en contínua reflexió sobre el paper fonamental de l'alimentació en la societat actual i sobre els seus vincles amb la salut i l'ecologia.

El sector del Boví de Carn empra aquest nomenament per posar èmfasi i subratllar la seva aposta per continuar progressant cap a un món més sostentible, una continuada contribució al benestar animal, a la utilització de fems per a l'agricultura orgànica, i a la menor generació de rebuig alimentari en la qual el boví és de l'0,4%, és a dir, pràcticament nul.

El sector ramader-carni, fonamental per a la sostenibilitat de sistema alimentari

Sabies que els productes d'origen animal generen molt menys malbaratament alimentari del que es produeix en altres aliments que arriben a les nostres taules?

La producció ramadera-càrnia és un pilar fonamental del conjunt global de sistema alimentari mundial, i indispensable per garantir la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, ja que enforteix les economies locals i unes relacions alimentàries més justes.

El sector al nostre territori és determinant per al medi rural, no només per generar riquesa i actuar de guàrdia davant del despoblament, sinó que, a més, contribueix positivament amb altres aportacions menys mediàtiques per a la societat com són:

La prevenció d'incendis forestals i emissions associades

La ramaderia és una eina fonamental per a la prevenció d'incendis forestals, un dels grans emissors de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. El seu treball diari és una assegurança per minimitzar el risc d'incendis de forma econòmica, eficaç i sostenible.

Un ecosistema neutral

La desaparició de les vaques comportaria l'expansió d'herbívors salvatges per mantenir l'equilibri dels ecosistemes, cosa que emetria el mateix carboni, però sense alimentar la població.

Reducció de la petjada hídrica

El 90% de l'aigua imputada a la petjada hídrica d'un quilo de carn de boví, estimada per algunes fonts en 15.000 litres, correspon a l'aigua de pluja que cau a les nostres finques i seria la mateixa que per a 1 litre d'oli d'oliva i fins i tot molt menor que els 25.000 litres per a un quilo de cotó. Comparar quilos d'aigua amb quilos d'aliments és menys precís que comparar les proteïnes, vitamines i minerals que aporta cada aliment.

La fertilització de cultius

La matèria orgànica dels fems que genera el boví de carn és una important esmena per a la fertilització ecològica dels cultius vegetals, especialment necessària en un país com Espanya on els sòls presenten un clar dèficit en matèria orgànica.

Embornal de carboni

Les muntanyes, turons, deveses i pastures on viu el boví de carn són una esponja que absorbeix en els climes mediterranis més carboni fins i tot que els boscos.

Reducció de l'erosió i desertització de sòls

La fertilització dels sòls millora la producció d'herba, cosa que immobilitza més carboni i augmenta la capacitat de retenció d'aigua al sòl.

Neutralització de les emissions per carboni biogènic

La cabanya ramadera a Espanya i Europa és estable cosa que suposa que el metà que emeten també ho és i, a més, forma part d'un cicle biogènic durant 12 anys en l'atmosfera per ser absorbit per les plantes per a la fotosíntesi, a diferència del que passa amb els combustibles fòssils en què el CO2 queda a l'atmosfera milers d'anys.

Reducció del malbaratament alimentari

La carn de boví és un dels aliments que menys es llença a les llars d'Espanya, i això és un pilar fonamental per combatre el 10% de les emissions globals que es vinculen al malbaratament d'aliments (IPCC, 2019)

Conservació de la biodiversitat

El pasturatge de bestiar boví és una garantia per a la dispersió de llavors que ajuda a protegir la biodiversitat com a font de desenvolupament sostenible.

Donada la situació de fam i desnutrició severa a nivell global cal mantenir sistemes alimentaris capaços de subministrar aliments a la població mundial. Cal no oblidar que la carn és un aliment que aporta nombrosos nutrients i les seves proteïnes són altament biodisponibles, així com els minerals i vitamines que podem trobar només en els aliments d'origen animal com la vitamina B12, fonamental per al bon funcionament de sistema immunològic. El Boví de Carn és i seguirà sent un dels sectors clau, ja que conforma un sistema de producció eficient i, a més, sostenible.

Top