La primavera és temps de jardins i qualsevol lloc pot resultar ideal per gaudir d'un trosset de vegetació. Una de les tendències més actuals són els jardins verticals, instal·lacions cobertes de plantes de diverses espècies que són conreades en una estructura especial. Els jardins verticals no són una cosa creada exclusivament per l'home, també existeixen en el món natural, ja que les plantes són perfectament capaces de desenvolupar-se en barrancs i penya-segats.

La construcció d'aquest tipus de jardins té l'objectiu d'emular aquesta capacitat natural de les plantes, però per obtenir un resultat reeixit és necessari tenir una sèrie de coneixements de botànica, enginyeria i hidroponia que requereixen anys d'experiència i proves. Només així aconseguirem que perdurin en el temps.

Els beneficis associats a la instal·lació d'aquest tipus de jardins a les ciutats són tan amplis com la reducció de l'efecte d'illa de calor als grans nuclis urbans o el descens fins a cinc graus de la temperatura interior d'un edifici a l'estiu i el seu manteniment a l'hivern, la qual cosa pot comportar un estalvi que pot arribar ser de fins a 500 euros per metre quadrat a l'any.

Aquest tipus d'infraestructures també contribueixen a controlar el risc d'inundacions, ja que retenen bona part de l'aigua de pluja. Solen tenir un baix consum d'aigua gràcies a la utilització d'un circuit tancat.

Un metre quadrat de cobertura vegetal produeix l'oxigen que necessita una persona durant un any. Un edifici de quatre plantes amb una façana coberta per un jardí vertical filtra anualment quaranta tones de gasos nocius i pot atrapar i processar quinze quilograms de metalls pesants a l'any.

Els especialistes en ecologia i jardineria asseguren que tenir vegetació al lloc de treball millora el rendiment de les persones i redueix el seu malestar. La cobertura vegetal també serveix com a aïllant i redueix fins a deu decibels la contaminació acústica. A tot això cal unir la indubtable funció estètica. I és que un jardí sempre serà un jardí.