Les energies renovables són una gran aposta. Són netes i segures, i poden suplir les nostres necessitats energètiques. La tecnologia solar fotovoltaica permet transformar l'energia del sol en energia elèctrica, que es pot emmagatzemar en bateries en el cas de no consumir-la de manera instantània. La instal·lació de plaques solars és simple i les aplicacions són múltiples: teulades, coberts, claraboies, balcons, façanes...

L'autoconsum pot ser individual o col·lectiu, i actualment l'energia autoconsumida està exempta de càrrecs. A més, es pot obtenir una compensació econòmica pels excedents que aboquem a la xarxa.

A Domini Ambiental, a Santpedor, realitzen estudis energètics, càlculs i dimensions de qualsevol instal·lació fotovoltaica. Són distribuïdors de material i solucions d'energies renovables. S'adapten a les necessitats de cada projecte, amb la màxima efectivitat i viabilitat tècnica i econòmica.

Avantatges

El productor fa ús de l'energia produïda per la radiació solar. És un estalvi en la factura de la llum i en emissions de CO2. La instal·lació és senzilla i amb poc manteniment. Hi pot haver control i monitorització de la producció i consums des de PC o smartphone. La vida útil és llarga (de 25 a 30 anys) i el manteniment és senzill i de baix cost.