Llogar un pis s'ha convertit, per a molts, en una veritable odissea. Gairebé en una missió impossible, en una cursa a contratemps i un incessant anar i venir darrere d'anuncis reals i ficticis per després rebre com a resposta: ja no està disponible, però tenim aquest altre. I, tot seguit, la mala notícia: hi ha alternatives, és clar, però a un preu superior que excedeix el pressupost del qual es disposa.

El procés de recerca es torna estressant i generador d'alts nivells d'ansietat, la qual cosa només suma complicacions al potencial inquilí. Aquest, com que en aquests moments ja no té el cap fred, podria perdre de vista algun detall i l'operació podria resultar fallida. Amb la finalitat d'evitar futurs inconvenients, a continuació, donem alguns consells o advertiments sobre el que convé saber abans de llogar un pis a Espanya.

Les 10 principals consideracions a tenir en compte per llogar un pis:

Quins certificats legals ha de tenir el pis que es lloga? Certificat energètic, cèdula d'habitabilitat i certificat d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Què inclou el pagament d'un lloguer? Al pagament mensual s'hi han d'afegir els serveis i/o despeses pertanyents a l'habitatge. Els qui no tenen en compte aquest detall solen tenir problemes a final de mes.

Quan venç el contracte? L'estada mínima sol ser d'un any. Si el propietari és un particular, les pròrrogues són anuals, fins als cinc anys.

S'ha de pagar una fiança? Gairebé sempre. L'aval equival a una mensualitat. D'acord amb les últimes modificacions de la llei de lloguers, no és legal sol·licitar una xifra superior.

Es pot rescindir un contracte de lloguer? Sí, i cal comunicar la decisió al propietari del pis trenta dies abans de la data de venciment del contracte o de la pròrroga.

Pot augmentar la mensualitat? Només al final de cada any (amb el contracte vigent) i d'acord amb les condicions pactades per endavant. Atenció: no és possible augmentar el lloguer per obres de millora durant els primers cinc anys de contracte.

L'inquilí paga els impostos del pis (comunitat, IBI o impost d'escombraries...)? No, tret que ho hagi pactat per escrit amb l'amo del pis des d'un inici.

A nom de qui han d'estar els subministraments? L'ideal és que romanguin a nom del propietari i que l'arrendatari aporti un número de compte per domiciliar aquestes despeses. En alguns casos, es pacta el canvi de titularitat d'aquests serveis.

El contracte de lloguer d'un pis moblat té alguna particularitat? Se sol afegir com a annex al contracte un inventari amb el mobiliari i els electrodomèstics que hi ha a l'immoble en el moment del lliurament de la clau.

Es pot llogar 'de paraula'? No es recomana, però sí que es pot. L'ideal? Tenir un contracte per escrit, amb totes les clàusules addicionals apuntades i signat per totes dues parts.

Ingressos i lloguer: dues coses que cal tenir en compte

Perquè el pagament del lloguer no causi problemes a l'inquilí, els experts en economia domèstica recomanen que aquest no excedeixi el 35% dels seus ingressos mensuals. Aquest «detall», que alguns perden de vista o subestimen, a vegades fa que lloguin sense tenir en compte les despeses mensuals o el mes de fiança, per la qual cosa comencen a dilapidar-se estalvis que no es tenia previst gastar o que, pitjor encara, ni tan sols es tenen.