Fer reformes a casa és una gran alternativa per aconseguir revalorar l'habitatge si s'ha fet el pensament de vendre'l, perquè així el farà molt més atractiu per als possibles compradors.

Per calcular el valor d'un habitatge es fa una taxació basada en diversos factors, com poden ser els anys de l'edifici, la distribució i la grandària i fins i tot si el habitatge ha estat reformat recentment i està en bon estat.

Per tant, les reformes poden augmentar el valor de l'habitatge, ja que si està en bon estat i renovat serà molt més senzill vendre'l. I quan es parla de reformes no només cal tenir en compte les que en milloren l'aspecte visual, també poden fer-se millores estructurals per rejovenir l'estat general de conservació.

Reformes estètiques que revaloren un habitatge

La primera impressió que genera l'habitatge és fonamental, la imatge que aporta sempre és un dels factors que incideixin més a l'hora de vendre'l.

Entre les principals millores visuals que poden augmentar el preu de venda d'un habitatge hi trobem les següents:

- Banys: l'ideal és que un bany doni una imatge de neteja i netedat. Per a això poden canviar-se l'enrajolat i els sanitaris si estan deteriorats o són massa antics. No cal canviar-los per models cars i de disseny, sinó que n'hi ha prou amb triar models clàssics i atemporals. Una de les reformes més demanades en un bany és el canvi de la banyera per una dutxa. D'altra banda, les rajoles antigues poden pintar-se amb esmalts específics o, si hi ha pressupost, substituir-se. Posar els tovallolers nous i donar un toc a la decoració també dona resultat.

- Cuina: ha de ser un espai funcional. Pot canviar-se tot el mobiliari, però si no es té prou pressupost és preferible substituir les portes i els armaris si estan en mal estat. D'altra banda, una aigüera nova d'acer inoxidable també ajuda a regenerar molt el conjunt.

- Bon estat de les parets: encara que sembli una cosa simple i de menor importància, pintar les parets suposa una millora estètica que sempre fa bona impressió. És preferible usar colors neutres per fer-ho; els colors clars aporten més i donen sensació d'amplitud.

Reformes estructurals necessàries

D'altra banda, les reformes estructurals bàsiques són les que afecten el bon estat de l'habitatge, per la qual cosa la seva execució pot influir molt en la taxació. Aquestes són algunes de les que poden dur-se a terme:

- Instal·lació elèctrica: les instal·lacions elèctriques en mal estat poden posar en risc la seguretat de l'immoble, a més de ser causa de curtcircuits i apagades. Es recomana renovar-les a partir dels 15 anys d'antiguitat, però si en tenen més de 30, és imprescindible fer-ne una nova, no només per augmentar el valor de la casa sinó perquè és obligatori per llei.

- Les canonades: perquè un habitatge estigui perfecte per a la venda, les canonades han d'estar en condicions òptimes. És millor revisar-les i reparar les avaries que s'hi detectin. L'estat de les baixants determina l'estat general de la casa i elimina de l'equació de males olors i possibles deficiències de l'immoble a mitjà termini.

- Canvi de portes i finestres: per estalviar energia es requereix disposar d'un bon aïllament tèrmic que optimitzi l'eficiència del conjunt. D'aquesta manera s'evita perdre el fred i l'escalfor acumulats ràpidament. Però amb el canvi de finestres i portes no només s'optimitza l'aïllament tèrmic, sinó també l'acústic, per la qual cosa l'habitatge es revalorarà bastant.

Aquestes són algunes de les reformes que poden afectar directament el valor d'un habitatge. Avui dia també hi influeixen molt l'eficiència energètica i la tecnologia intel·ligent, així com el compromís amb el medi ambient. Tot això pot ser determinant per aconseguir un millor preu de venda d'un habitatge.