L'autogeneració a partir d'energia fotovoltaica ha arribat a 4.474 instal·lacions a Catalunya, amb un total de 55,85 MW de potència. La instal·lació d'aquest tipus de sistemes ha crescut de manera «molt significativa» des del 2019, en què cada trimestre s'han posat en marxa un 52% més d'equips d'autogeneració que en el trimestre anterior, segons dades de l'Observatori de l'autoconsum a Catalunya. Entre l'abril i el juny d'aquest any, s'han registrat 1.457 noves instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 12,06 MW. Sant Cugat del Vallès és el municipi català amb més instal·lacions d'autoconsum, 380, mentre que Barcelona és on hi ha més potència instal·lada, 3,9 MW.

El municipi amb una penetració més gran de l'autoconsum entre la població és Santa Eulàlia de Ronçana, amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants. Just darrere hi ha a Tiana i Alella, amb una ràtio de 8 i 7,8 instal·lacions.

Els espais d'autogeneració tenen més penetració als municipis amb més habitatges unifamiliars. I millora quan s'hi afegeix la variable de la renda familiar disponible bruta per habitant.

A Catalunya, la majoria d'instal·lacions corresponen a l'àmbit domèstic. De fet, un 73% tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 7,2% correspon a grans instal·lacions per sobre de 25 kW, associades al sector industrial o de serveis.

Amb l'objectiu de facilitar la instal·lació dels equips d'autogeneració domèstics, l'Institut Català d'Energia té en marxa un cercador que permet als ciutadans conèixer quines bonificacions tenen les ordenances del seu municipi per a aquests sistemes.

A més, ha posat en pràctica mesures com la simplificació de la tramitació per a les instal·lacions d'autoconsum o la redacció, en col·laboració amb el món local dins el marc de la Taula d'impuls de l'autoconsum, d'un model d'ordenança municipal per a la promoció d'aquests sistemes mitjançant bonificacions.

«L'autoconsum fotovoltaic és una de les peces fonamentals del model energètic de futur, ja que permet que el ciutadà generi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim sobre l'entorn», apunten fonts del departament d'Empresa i Coneixement.

En l'àmbit industrial, cada cop més empreses es plantegen l'autoconsum d'energia i algunes, com Conserves Ferrer, de Santpedor, ja han apostat per la fotovoltaica. Disposa d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i darrerament l'ha ampliat amb 333 kW, 50 dels quals integrats arquitectònicament a la façana i 283 KW a la teulada. Domini Ambiental ha dut a terme aquest muntatge.