La Loteria de Nadal reparteix aquest 2021 un total de 2.408 milions d'euros. Els més afortunats podran aconseguir avui mateix el diners del premi. Però, com? A continuació t'expliquem com es pot cobrar un dècim o una participació i fins quan es pot fer.

Quan una persona guanya un dels premis principals, el més habitual és cobrar-lo el mateix dia. En canvi, quan es tracta de premis menors com, per exemple, el reintegrament, se sol deixar per a uns dies més tard o fins i tot setmanes. Independentment de la quantitat, tot número premiat es pot cobrar a partir de les 18 hores del mateix 22 de desembre i fins al 22 de març del 2021, és a dir, es disposa de tres mesos per fer-ho.

On cobrar la Loteria de Nadal

Dins d’aquest període de temps, depenent de la quantitat guanyada, caldrà anar a un lloc o a un altre:

  • Quan el premi és menor de 2.000 euros, es pot cobrar en qualsevol administració de loteries presentant el dècim, també a través de Bizum.
  • Quan el premi és més gran de 2.000 euros, cal anar a entitats financeres concertades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae).

El pagament es realitza a l’instant i l’habitual consisteix en l'emissió d'un xec nominatiu o una transferència al banc del guanyador del premi. Per poder fer el pagament, des de Selae es recorda que les entitats financeres estan obligades a recollir la documentació i informació necessària per donar compliment a les obligacions legals d’identificació (normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o normativa de qualsevol índoles que resulti d’aplicació). És important recordar que cap banc pot obligar a obrir un compte per disposar del premi i tampoc pot cobrar cap despesa ni recàrrec o comissió.

Cobrar les participacions

El procediment per cobrar les participacions és diferent del dels dècims i també més complex. Quan el premi supera els 2.000 euros hi ha dues fórmules possibles. La primera és que tots els titulars es presentin a l’entitat bancària per a la seva identificació i la segona, que es designi un representant per fer tots els tràmits previs sempre que se li doni poders per fer-ho mitjançant un document públic davant notari.