Tal dia com avui de l'any 1983 el saló de plens de l'ajuntament de Manresa va acollir l'acte de constitució del Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), un ens que aleshores aplegava disset hospitals i quinze municipis de Catalunya, i oferia 3.500 llits. Avui, 25 anys després, el teatre Kursaal acollirà la celebració del primer quart de segle de vida del consorci, que actualment té 100 associats i 8.684 llits, que corresponen a un 60% del sistema sanitari de responsabilitat pública. A l'acte, presidit per la consellera de Sanitat, Marina Geli, i la consellera Montserrat Tura, gerent de l'hospital de Palamós en el moment de la fundació, s'han convidat 450 persones, entre associats, treballadors i autoritats de l'àmbit sanitari i de l'administració. Començarà a les 8 del vespre, inclourà els parlaments a la sala gran, una actuació i un sopar a peu dret a la terrassa del teatre.

En la seva fundació a la capital del Bages, el 26 de març de 1983, el consorci tenia com a president Joan Cornet, en aquell moment alcalde de Manresa, que en va ser el principal impulsor (vegeu el text de sota). L'acte va incloure la celebració d'una assemblea, seguida de l'acte de constitució, que va presidir el malaurat Ernest Lluch, aleshores ministre de Sanitat, qui posteriorment va visitar l'hospital de Sant Andreu.

Quan va néixer la CHC, que presideix Josep Abelló, era un moment en què a Catalunya s'estava discutint com havia de ser el mapa sanitari, triant entre dos models possibles: la creació de grans hospitals o bé l'aposta per hospitals comarcals i locals més petits, per la qual es va optar finalment. El consorci, que té el seu origen en el moviment municipalista, és una entitat pública, de caràcter local i base associativa, que té com a funció representar els hospitals locals i comarcals de titularitat pública que treballen per al sistema públic de salut. Actualment, participa de 5 consorcis locals, formats amb ajuntaments i entitats locals, per promoure equipaments sanitaris i /o locals. Dels 100 associats esmentats abans, 52 són entitats i centres d'atenció sanitària i/o social, 45 ajuntaments, hi ha 1 consell comarcal, 1 diputació i 1 mancomunitat. Les entitats afiliades disposen d'un total de 214 dispositius d'atenció sanitària i/o social: 42 hospitals d'aguts, 62 centres d'atenció primària, 36 centres sociosanitaris, 46 residències assistides i/o centres d'atenció social, 5 centres de salut mental i 23 laboratoris, serveis de diagnòstic i serveis d'emergències socials. En total, suposa 33.777 professionals, el 81% del sistema sanitari de responsabilitat pública. És una de les tres patronals hospitalàries més importants de Catalunya, al costat de la Unió Catalana d'Hospitals, que agrupa 100 entitats sanitàries i socials, que representen 140 centres on treballen 45.000 treballadors; i de l'Associació Catalana d'Establiments Sanitaris, de caràcter privat.

A Manresa el CHC té com a associats l'Ajuntament, la Fundació Althaia i la Fundació Sociosanitària de Manresa.