A banda del mur que tapa parcialment la portalada de la Seu, l'entitat que vetlla per la restauració del temple té una altra preocupació: que s'estableixi un entorn de protecció natural de la Seu. Per aconseguir-ho, van enviar una carta al director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Jordi Roca, que encara no ha estat resposta. Els Amics de la Seu expliquen que aquest entorn de protecció hauria d'incloure tot el Puigcardener sencer, ja que un dels elements que donen personalitat a la Seu és el fet d'estar al capdamunt del turó. Recorden que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, preveu que la declaració d'un bé cultural d'interès nacional inclogui, "si s'escau, la delimitació de l'entorn necessari per a la protecció adequada". Però la declaració de la Seu com a tal va ser molt anterior a aquesta llei (el 1931, com tants altres monuments) i això podria comportar que es considerés que pugui estar al marge d'aquesta llei. Per als Amics de la Seu aquesta és una situació que cal resoldre tan aviat com sigui possible per evitar futurs ensurts.