Manresa disposa d'una nova Ordenança de Circulació i Mobilitat i, dins aquest text, d'una normativa específica sobre la circulació en bicicleta i altres vehicles sense motor. Aquesta normativa els prohibeix anar per les voreres i per l'andana central del Passeig, exceptuant en tots dos casos els trams degudament senyalitzats al carril bici. No fer cas d'aquesta normativa pot suposar una multa lleu de fins a 100 euros. En ambdós casos en queden deslliurats els menors de 7 anys acompanyats per un adult a peu.

Entre les novetats de la nova ordenança, aprovada inicialment al ple del juliol passat, hi ha incorporat un article que regula tot el que fa referència a la circulació i estacionament de bicicletes, aspectes que no eren inclosos en l'ordenança anterior, aprovada el 2004 i que ara s'ha substituït.

L'Ajuntament ha considerat que, una vegada habilitat el carril bici, ha arribat l'hora de posar limitacions als ciclistes. Joan Vinyes, regidor de Mobilitat i Via Pública, que comparteix amb José Luis Buenache, regidor de Seguretat Ciutadana, i amb tècnics de l'Ajuntament i personal de la Policia Local, l'autoria de la nova ordenança, recorda que les persones que van en bicicleta "no estan obligades a anar pel carril bici perquè hi ha una llei superior que no ens permet obligar-los-hi i que diu que si hi ha algú que, en lloc de passar-hi, vol anar per la calçada, ho pot fer". Partint d'aquesta base i del fet que hi ha un carril creat expressament perquè hi puguin passar, el que ha volgut fer l'Ajuntament ha estat limitar-los els altres espais de la via pública. En el cas de les voreres, només queden exclosos de la prohibició els trams segregats, com ara al carrer de l'Abat Oliba, on una part de la vorera funciona com a carril bici. Pel que fa a l'andana central del Passeig, Vinyes fa notar que "hem prohibit expressament que s'hi pugui passar perquè en un bon tram ja hi ha carril bici i, en segon lloc, perquè considerem que la prioritat ha de ser per al vianant, i encara més a l'estiu, quan hi ha les terrasses posades i la gent passejant-se". Admet que aquest "segurament serà el punt més polèmic" de la normativa referida a les bicicletes, però que "si no quedava recollit es podia donar el cas que hi hagués un buit legal". Recordem que de la Muralla de Sant Domènec a Crist Rei el carril bici obliga a passar pel lateral del costat del Casino i, de la plaça d'Espanya al carrer del Primer de Maig, sí que s'ha d'anar forçosament per l'andana central. És l'únic tram, per tant, on es permet.

A l'ordenança també diu que "les bicicletes poden circular per la calçada, per les àrees de vianants (illes de vianants, zones de vianants, parcs, passejos i places) i per les zones senyalitzades específicament, excepte en moments d'aglomeració de vianants, en què hauran de baixar de la bicicleta i anar a peu", i que "hauran de dur un timbre i circular amb llums i elements reflectors durant les hores nocturnes". Quant a l'estacionament, han de fer-ho "preferentment als llocs habilitats, deixant en tot cas un espai lliure per als vianants. És prohibit deixar les bicicletes lligades als arbres, papereres i tanques mòbils". Vinyes diu que s'han inclòs les papereres en aquesta llista perquè "algunes vegades ens les havien arrencat".

La normativa també estableix limitacions per als vianants en relació amb els ciclistes. Especifica que els vianants "poden creuar pels trams de carril bici segregats a la vorera, però no hi poden romandre ni caminar-hi" i "quan sigui situat a la calçada, hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no podran ocupar-lo ni caminar-hi". Pel que fa als altres vehicles, tampoc no poden circular ni aturar-se als carrils reservats a les bicicletes.