El Fòrum de Patrimoni Industrial, que organitza l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya, va celebrar la darrera sessió del 2010 amb una conferència sobre la fàbrica Can Miralda-els Panyos de Manresa, a càrrec dels arquitectes Lluís Piqué Sancho i Joan Escalé Estrada.

La xerrada es va celebrar a les instal·lacions del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, a la Via Laietana de Barcelona. De forma molt resumida, es van exposar les característiques i valors d'un edifici declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, com és el cas de la fàbrica manresana, i es va explicar el procés seguit en la rehabilitació de la coberta de l'equipament. Alhora, la comunicació va servir per exposar l'anàlisi realitzada sobre les diferents variables que incideixen en la seva rehabilitació i els criteris que caldria tenir en compte en una futura intervenció.

Situada a la riba oest del riu Cardener, al barri de Valldaura, la fàbrica dels Panyos és considerada l'edifici industrial modern amb tipologia de pisos i força motriu hidràulica més antic que es conserva a l'estat espanyol. La seva construcció es va iniciar el 1818.