A pregunta del regidor de la PxC, Albert Pericas, la regidora d'Urbanisme, Àngels Mas (PSC), va explicar que hi havia un canvi de prioritat en la intervenció de millora del patrimoni de la ciutat.

El mal estat del Pont Nou (segle XIV), que ha perdut un tros de barana (vegeu Regió7 del 12 de gener) i té greus problemes estructurals, ha fet decidir l'Ajuntament a variar la destinació d'una subvenció de 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat. Aquests diners havien d'anar a parar inicialment a la fàbrica dels Panyos, però el fet que s'hagi construït la nova teulada es considera que ha aturat el seu procés de degradació, així que l'altra intervenció patrimonial de gran urgència cap a la qual se centra l'atenció és el Pont Nou, que comunica la carretera de Cardona amb el cementiri.

La regidora d'Urbanisme va explicar que enguany es faria un projecte d'intervenció per fases per tal que l'any que ve ja es poguessin invertir els 250.000 euros per posar fil a l'agulla a les obres de preservació del pont.

Pel que fa a l'actuació concreta per refer i consolidar el tros de barana caigut, Mas va dir que es posaria en marxa tan bon punt tinguessin el pressupost. El mes passat, una de les andanes que té el pont per protegir els vianants, la segona situada més a prop de la banda del cementiri, es va haver de tancar perquè se n'havia desprès un bon tros de barana, i la resta s'aguanta pels pèls. L'Ajuntament va posar tanques al davant i, per prevenció, en dues andanes més. D'ençà que l'any 2001, ara fa una dècada, es va prohibir la circulació de vehicles pel Pont Nou, després de reparar-ne el paviment i els murs, que espera una rehabilitació com cal per evitar la seva degra- dació continuada i visible. Les es- querdes, les peces desfalcades i la pedra erosionada en són els prin- cipals símptomes. Si bé el 2008 l'A- juntament va anunciar que havia demanat ajut econòmic a la Di- putació de Barcelona per rehabi- litar-lo -que esperava rebre el 2010-, al pont no s'hi ha fet res.