Per mitjà dels plans d'ocupació local, dins de l'Anella Verda s'han pogut portar a terme petites millores. La regidora de Medi Ambient de Manresa recorda "la de parets de pedra seca a l'entorn de la torre de Santa Caterina i el desbrossament i condicionament d'itineraris de natura; per exemple, passat Sant Marc, ara ja es pot anar cap a baix al riu per la font de Sant Pau. Hi havia itineraris que estaven més o menys previstos però que abans no tenien accés". També s'ha fet la neteja d'abocaments i la instal·lació i la reparació de baranes de fusta en llocs concrets dels itineraris. Un altra intervenció té a veure amb "la plantació i amb el manteniment d'arbres a través de plantades populars. Per exemple, se n'han fet a tot l'entorn de la torre de Santa Caterina, a l'entorn del riu a l'alçada de la fàbrica Blanca i a l'entorn dels horts del Poal".