Dos experts en dinamització de la participació dels joves, Antonio Alcántara i Carmen Fructuoso, impartiran el curs Eines per a la dinamització i el foment de la participació juvenil en el marc del programa de l'Escola d'Estiu de la Fundació Universitària del Bages (FUB). L'objectiu del curs és ajudar les persones que volen fomentar la participació dels joves en projectes, ja sigui en l'àmbit de l'esport o en el de la cultura o l'educació.

El curs s'impartirà els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juliol. Treballarà per mitjà de dinàmiques en les quals els assistents s'hauran de convertir en protagonistes de les situacions per, a partir de casos pràctics, anar a parar a la teoria. El programa tractarà temes com la diversitat juvenil, la dinamització i la participació juvenil, el projecte juvenil, la persona que treballa amb joves i la negociació i la resolució de conflictes. També s'hi presentaran exemples d'experiències que han assolit els objectius en aquest àmbit i es faran dues visites de projectes juvenils amb models de gestió i de dinamització diferents.

Aquesta formació és pensada per a totes aquelles persones que treballen en l'àmbit de l'educació no formal, vinculades amb la dinamització sociocultural, educadors socials, pedagogs, persones que treballen amb joves, estudiants de cicles formatius, estudiants universitaris o membres d'associacions juvenils. Més informació al 93 877 41 79.