Els germans de Sant Joan de Déu han fet públic un comunicat en el qual afirmen rotundament que als seus hospitals "no es fan avortaments ni es distribueix cap píndola avortiva". L'hospital de referència a Manresa és el de Sant Joan de Déu i els casos d'avortament voluntari són derivats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els serveis d'urgències sí que faciliten la píndola de l'endemà, que es considera que no és un mètode abortiu, tot i que els adversaris a la legalització de l'avortament consideren el seu efecte equivalent a un avortament induït.

La comunicació té lloc arran de les afirmacions difoses que apunten a hospitals vinculats a l'Orde Hospitalari la pràctica de suposats avortaments en diversos hospitals catalans de titularitat catòlica. El missatge dels germans de Sant Joan de Déu és breu però clar i diu textualment: "davant les diverses afirmacions que han aparegut en certs mitjans de comunicació social, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu manifesta que als seus hospitals no es fan avortaments ni es distribueix cap píndola avortiva".

L'orde assegura que no vol entrar en cap dinàmica de debat públic ni retrets sobre un tema en el qual la doctrina de l'Església catòlica és suficientment clara, per això s'han limitat a expressar-se en un breu comunicat.