L'edifici l'Anònima de Manresa, amb 120 anys d'història, ha passat a mans municipals després que Endesa hagi traspassat al consistori la titularitat i l'ús d'aquest immoble, que fins fa tres mesos era la seu d'Endesa a la Catalunya Central. La cessió s'ha produït un cop la companyia elèctrica s'ha traslladat a La Catalana, un edifici modernista del 1920 proper al barri del Xup, a la carretera C-37, que també havia estat una central de generació i que ha estat rehabilitat íntegrament després de dos anys d'obres. D'aquesta manera es culmina el conveni signat l'any 2010 entre el consistori manresà i Endesa. La nau de l'Anònima, situada al centre històric, forma part del patrimoni protegit de la ciutat.

L'Anònima de Manresa té l'entrada principal al carrer de Llusà i disposa d'una superfície construïda total de 1.880 m2, la qual es troba distribuïda en cinc plantes: subterrània, planta baixa, primera, segona i sota coberta. A aquesta superfície cal sumar-hi 856 m2 més, fins arribar a 2.736 metres quadrats, ja que l'acord urbanístic recull el traspàs del sòl més proper a la nau.

Fins a mitjans de març els tres cossos de l'edifici van acollir oficines, però en un origen van tenir funcions ben diferents. Un dels cossos, amb baixos i dos pisos, estava destinat a la indústria tèxtil i tenia una part de despatxos, mentre que els altres dos eren destinats a produir electricitat: la nau d'entremig era la sala de calderes, mentre que l'altra, més espaiosa, era la sala de màquines, quadres de distribució i màquines auxiliars, entre d'altres.

A banda de la nau principal cedida a l'Ajuntament de Manresa, Endesa també ha enderrocat edificis que es trobaven dins el recinte -uns entre el carrer de Llussà i de Puigterrà de Dalt i uns altres del carrer de Sant Salvador-, els quals es trobaven en mal estat. Un cop acabada l'actuació, la Companyia posarà a la venda les parcel·les resultants, susceptibles d'us residencial.

La reconversió d'una central elèctrica i d'una fàbrica tèxtil en oficines

La nau de l'Anònima es va començar a construir a principis del 1983 en un solar que ocupaven els jardins i el teatre del Bon Retir, entre els carrers de Sant Salvador i de Llussà, davant del carrer de la Dama, i de la mà de l'arquitecte manresà Ignasi Oms, màxim exponent del modernisme a la capital del Bages.

Al cap d'un any es va inaugurar com a fàbrica de producció d'electricitat amb carbó per a l'enllumenat públic i altres clients, però com que en aquella època el tèxtil estava en expansió, es va optar per encabir -dins la mateixa edificació- una indústria tèxtil per absorbir l'energia sobrant. A partir de l'any 1910 va convertir-se en la seu de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat (CAME) i des de llavors es coneix popularment com l'Anònima. Al cap de 35 anys, l'any 1945, i després de mig centenari de produir electricitat, la central va ser desmuntada i venuda, moment en el qual es va reconvertir en oficines i l'antiga sala de màquines -un cop retirades la turbina i les màquines de vapor- va passar a ser un magatzem de transformadors, amb un pont grua encara avui visible que facilitava les maniobres de càrrega i descàrrega.

Al llarg de la seva història, l'Anònima ha estat la seu d'Endesa a la Catalunya Central i, abans, de Fecsa-Enher, Fecsa, Forces Hidroelèctriques del Segre SA, Companyia Anònima Manresana d'Electricitat i Companyia d'Enllumenat. És per això que ha acollit una bona part dels serveis centrals d'aquestes empreses, com són les brigades, les oficines comercials, les sales d'actes, magatzems, laboratori i tallers elèctrics, mecànics i de fusteria, entre d'altres.