Els donants que van al Banc de Sang i Teixits de Manresa ja poden donar plasma. La de la capital del Bages era l'única seu del Banc de Sang situada en un gran hospital que encara no podia recollir plasma. El trasllat a unes noves instal·lacions, el febrer passat, amb tots els avantatges que ha comportat, d'espai i de prestacions, s'ha aprofitat per canviar aquesta situació de desavantatge. Ara ja pot atendre donants de sang, de llet, de cordó umbilical i de plasma.

Raquel Vilaseca, infermera del Banc de Sang de Manresa, és la responsable dels donants de plasma. L'extracció es fa amb una màquina que ha arribat recentment a la seu del Banc de Sang, situada al vestíbul exterior per accedir a les consultes externes de l'Hospital de Sant Joan de Déu (abans era molt a prop però a la part vella i sense accés des del carrer).

Vilaseca explica que, una vegada s'ha posat en marxa la donació de plasma, l'objectiu és aconse-guir un registre de donants prou extens per poder-los trucar a demanda; és a dir, quan faci falta plasma, que és l'únic component sanguini deficitari al nostre país, tot i haver-n'hi una necessitat molt elevada i que va en augment. A nivell de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits ambiciona assolir l'autoabastament pel que fa a aquest component per no haver-lo d'importar.