La recerca a la Catalunya Central ha augmentat tant en quantitat com en qualitat els darrers cinc anys malgrat l'impacte de la crisi econòmica. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de la quarta edició de l'informe quinquennal que elabora cada any, des del 2012, l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central. La presentació del document es farà el proper dilluns, 20 de juliol, a la sala Segimon Serrallonga del Campus UVic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), en un acte presidit pel vicerector de Recerca i Professorat del centre, Jordi Villà.

Els resultats de l'informe, que ha analitzat la recerca que s'ha desenvolupat a l'Anoia, al Solsonès, al Bages i a Osona entre el 2010 i el 2014, assenyalen un augment del número de projectes d'investigació i de les cites. El document incorpora l'índex h, un indicador que combina el número de publicacions amb la quantitat de vegades que s'han esmentat en altres treballs o articles per tal de determinar no només el volum de la recerca, sinó també la seva qualitat. Respecte l'informe anterior, l'índex ha augmentat entre un i dos punts a totes les comarques analitzades. En paral·lel, la xifra total de publicacions ha augmentat a Osona, el Bages i el Solsonès, mentre que s'ha mantingut a l'Anoia.

L'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central es va crear el 2012 impulsat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. Aquesta institució va néixer amb la voluntat de mesurar objectivament la recerca que es desenvolupa a la demarcació de la Catalunya Central. Des de la seva creació, l'Observatori presenta cada any un estudi bibliomètric de la recerca elaborada a les comarques del centre del país. Segons els seus promotors, l'objectiu estratègic del projecte és emprar l'indicador com una eina que faciliti l'anàlisi de l´evolució de la recerca de tal manera que esdevingui un suport per a les institucions en la gestió de la investigació del coneixement.