El darrer informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central, creat a l'empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC), afirma que la recerca en aquest àmbit territorial ha augmentat tant en quantitat com en qualitat els darrers anys malgrat l'impacte de la crisi econòmica. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de la quarta edició de l'informe. La presentació del document es farà dilluns a la UVic-UCC.

Els resultats del document, que ha analitzat la recerca que s'ha desenvolupat a l'Anoia, al Solsonès, al Bages i a Osona entre el 2010 i el 2014, assenyalen un augment del nombre de projectes d'investigació i de les cites en revistes especialitzades.

L'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central es va crear el 2012, impulsat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, per mesurar objectivament la recerca que es desenvolupa en aquesta demarcació.