El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna l'Ajuntament de Manresa a pagar 11,1 milions d'euros més interessos per l'expropiació d'un solar de 5.200 m2 a les Escodines, la clatellada judicial més important que ha rebut mai la ciutat.

La desestimació del recurs de cassació interposat per l'Ajuntament data del 28 de gener del 2014 i en tenien coneixement tant el govern com l'oposició però no la ciutadania.

Aquesta situació ha emergit per la porta del darrere, a causa d'un plet menor entre els propietaris i l'Ajuntament sobre qui té el domini de la finca -la clatellada dels 11,1 milions s'està pagant a terminis- i, consegüentment, qui es fa càrrec mentrestant dels tributs i obligacions que comporta.