La Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia ha editat una guia amb consells i recomanacions per fer un bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La publicació sorgeix de la necessitat de donar a conèixer a pares, mares i a professionals dels àmbits educatius i sociosanitaris algunes orientacions per poder prevenir la possible addició a les pantalles, així com poder identificar els signes d´alerta per detectar un possible ús problemàtic de les TIC en els infants i adolescents.

La guia és obra de Dominica Díez, psicòloga de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques, i d´Ester Duarri, educadora del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia. La publicació inclou recomanacions sobre l´ús del telèfon mòbil, el televisor, els videojocs i les xarxes socials. També dóna eines per identificar el cyberbulling, entès com l´ús d´Internet o altres tecnologies de forma reiterada per enviar continguts o imatges dirigides a molestar o ferir una altra persona. Podeu consultar la guia en aquest enllaç.

Les primeres consultes de pares i mares d´infants i adolescents a la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques d´Althaia per valorar l´addicció a jocs de rol online es van registrar a l´any 2009. En aquell moment, les consultes derivades de la problemàtica dels jocs de rol van suposar el 10,5% del total, una xifra que al 2015 es va incrementar fins al 21%. Quant a les consultes per l´ús de les xarxes socials, al 2015 van significar un 6,4% del total de les primeres visites.

La prevenció és clau per instaurar bons hàbits en relació a l´ús de les TIC des d´un bon començament. Són els pares, mares i professionals dels àmbits educatius i sociosanitaris que tenen la responsabilitat i oportunitat de prendre les mesures necessàries. També cal tenir en compte que pels infants i adolescents és més important el model que reben dels adults que no pas tota la informació que se´ls pugui donar.

És molt important que els pares i mares sàpiguen que el cervell d´un nen petit és immadur i no està preparat per la quantitat d´informació que pot rebre de les pantalles ni a nivell cognitiu ni visual. Se sap que l´agudesa visual del nen entre els 3 i 4 anys d´edat encara és d´un 50% i fins als 12 anys l´ésser humà no hi veu perfectament en 3D. Segons dades de la Facultat d´Òptica de la UPC i de la Facultat d´Optometria de Terrassa, en general exposem els nens a un excés d´hores de pantalles ja que el seu sistema visual està encara en procés de maduració.

L´Associació Americana de Pediatria aconsella no utilitzar les pantalles en menors de 2 anys. Aquesta recomanació es fonamenta en investigacions realitzades que conclouen que els nens menors de 2 anys exposats a pantalles una mitjana d´una hora diària presenten un retard en l´adquisició de vocabulari en comparació a nens menys exposats. Un altre estudi longitudinal realitzat per analitzar la incidència de l´ús de pantalles en el desenvolupament d´un nen troba que al cap de 7 anys aquests infants presenten un 10% més de problemes d´hiperactivitat.

Respecte al risc d´obesitat, s´ha comprovat en un estudi realitzat amb 11.141 pares d´infants d´entre 2 i 11 anys que aquest risc s´incrementa en els casos en què el televisor és a l´habitació. De fet, cada vegada hi ha més nens i adolescents que tenen aparells electrònics a la seva habitació, amb xifres de fins a un 96% en un estudi australià.

S´ha evidenciat que l´ús de les noves tecnologies està associat a una disminució de les hores de son per l´ús de pantalles. L´exposició lumínica altera els ritmes circadians bloquejant la secreció de melatonina i afectant el seu sistema immunitari. S´ha comprovat que el dèficit d´hores de son incideix negativament en l´estabilitat emocional del nen i adolescent així com en el seu rendiment acadèmic.