L'Ajuntament de Manresa treballa amb la previsió que abans de l'estiu l'Oller del Mas tingui el llum verd urbanístic per executar el seu gran projecte enoturístic que inclou la construcció d'una hípica i un àrea de càmping amb bungalous.

Després que l'Ajuntament de Manresa aprovés provisionalment en ple municipal la modificació puntual del pla general, encara queden tres passos més, dos de l'Ajuntament i un de la Generalitat, perquè l'actuació pugui passar del paper a la realitat.

Pel que fa als deures que encara té per fer l'Ajuntament, cal aprovar inicialment el pla especial urbanístic que definirà el projecte i aprovar provisionalment el pla especial.

En mans de la Generalitat queda l'aprovació definitiva de la modificació puntual i del pla especial.

Amb tota la tramitació completada serà possible començar les obres per materialitzar una evolució del negoci cap a un sector en creixement dins de les finques vitivinícoles: el turisme del vi i de natura. L'Ajuntament considera que es tracta d'un projecte ambiciós i innovador, en un indret privilegiat de l'Anella Verda.

Una bona oportunitat que, garantint sempre els valors de la sostenibilitat i el respecte al medi natural, i acompanyat d'una bona arquitectura i integrada en el paisatge, pot ser un revulsiu que la ciutat ha de saber aprofitar.

Les noves activitats que es preveuen a la finca són l'ampliació de les instal·lacions relacionades amb la producció de vi; un restaurant vinculat a l'activitat de càmping; el desenvolupament d'una hípica i d'instal·lacions esportives a l'aire lliure.

La modificació abasta la part de la propietat del Mas de l'Oller situada al terme municipal de Manresa, amb una superfície total de 152,45 hectàrees, totes classificades de sòl no urbanitzable.

La modificació puntual també incorpora un seguit de mesures correctores per minimitzar l'impacte paisatgístic, restaurar els espais de més interès ambiental, i millorar els recorreguts per a vianants. També es protegeix l'espai de connexió ecològica es recupera el recorregut de vianants des del camí de l'Oller fins al camí de les Ferreres, al llarg del torrent de l'Oller.