«Introduir canvis en l'ensenyament és un procés difícil i molt lent, però és una cosa que cal anar fent», reflexionava ahir Francina Martí, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, un moviment català que propugna la renovació pedagògica. «Encara hi ha professors que funcionen a base de fer copiar apunts, de fer exàmens memorístics, deures a casa, preguntar la lliçó... però cada vegada n'hi ha menys», confiava.

Martí va fer una de les tres conferències de l'Auditori Plana de l'Om, que va ser l'espai on es va debatre l'activitat del mestre de secundària. I va defensar que el professor és una peça clau en els moments de canvi. «En un moment en què hi ha tanta informació a tot arreu, el professorat ha de deixar de ser un transmissor del coneixement i de la formació, perquè els nois i les noies les poden trobar a moltes altres bandes», va constatar Francina Martí, tot afegint: «El professor, doncs, ha de promoure les ganes d'aprendre, la curiositat i ha de donar els alumnes les eines crítiques per saber desglossar la informació, per saber què és rellevant i què no».

Per fer-ho, va explicar, «és molt important que els professors treballem en equip. I que, a banda de coneixements, sapiguem transmetre una sèrie de valors i d'actituds».