? L'empresari Gerard Duelo, que promociona la moneda digital catalana, és al darrere de la primera venda immobiliària a l'Estat espa-nyol feta amb bitcoins. Es tracta d'un pis a Tarragona que va vendre per 40 bitcoins, uns 550.000 euros.