Si es compleix el Pla d'Etapes de la Fàbrica Nova de Manresa, que forma part del pla especial urbanístic, l'any que ve els treballs d'urbanització no es faran només al voltant de l'antic complex fabril sinó dintre mateix del recinte.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, la urbanització de la zona de parc més propera al carrer Lluís Argemí de Martí, al voltant dels blocs de pisos de Cots i Claret i el Banc de Sabadell -i també la millora del parc de Sant Ignasi-, hauria de començar el 25 de novembre del 2019 i finalitzar un any més tard.

Es fa servir com a tret de sortida per comptabilitzar les etapes la data del 25 de novembre del 2016, que és quan es va publicar la modificació puntual del Pla Especial de la Fàbrica Nova al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així que a més de les actuacions ja en marxa -urbanització de la Via Sant Ignasi i plaça del Remei i obres externes vinculades al conveni amb Criteria Caixa: Baixada dels Drets, Vidal i Barraquer, Via Sant Ignasi (entre plaça Sant Ignasi i Vidal i Barraquer), ampliació de la plaça Sant Ignasi i ascensor de Santa Llúcia-plaça Major- l'any que ve hi ha previst que es pugui intervenir a l'interior del solar de la Fàbrica Nova.

El pas següent es faria el 2021 urbanitzant l'entorn de l'edifici que queda dempeus del complex de la Fàbrica Nova i amb la realització de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

Quant a l'habitatge privat de renda lliure, tant el que és responsabilitat de Cots i Claret i el Banc de Sabadell com el de La Caixa, i la zona comercial, el termini màxim és de 7 anys per iniciar-los (comptant des del 2016), el 2023.

Queda l'habitatge de Protecció Oficial, que se situa en una finca municipal pròxima a la Via de Sant Ignasi, que s'haurà d'iniciar en un termini màxim de 2 anys a comptar des que la parcel·la tingui condició de solar amb la urbanització completada, el 2024, i s'hauria de finalitzar el 2027.