«En cap cas s'ha incomplert la legalitat» ni s'ha actuat de manera «arbitrària» per afavorir «cap empresa». Al contrari, el plec de clàusules de manteniment i millora de l'enllumenat de 5,5 milions d'euros anul·lat pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (vegeu diari d'ahir) el que procurava era cercar «estalvi econòmic i minimitzar les molèsties».

Aquesta ha estat la resposta de l'equip de govern de CDC i ERC a la revelació feta pública ahir pel grup municipal del PSC que l'organisme de la Generalitat qüestionava contundentment els termes del concurs milionari que l'Ajuntament de Manresa va convocar el juliol del 2017 per adjudicar un nou contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors, i de l'obra de millora de diferents sectors i instal·lacions del municipi.

El pal de paller de l'argumentari del govern és que l'objectiu del contracte era aconseguir un preu competitiu per tal d'estalviar recursos públics, així com minimitzar les afectacions dels treballs a la ciutadania. Aquesta era la pretensió de l'Ajuntament en el moment de redactar el plec de clàusules, «i en cap cas actuar de manera arbitrària ni afavorint cap empresa», sinó amb criteris tècnics, buscant un estalvi econòmic i minimitzant les molèsties.

En el comunicat fet públic ahir, Convergència i Esquerra insisteixen que «la voluntat municipal no ha estat en cap moment voler provocar inseguretat jurídica als licitadors ni tampoc afavorir la posició de ningú».

Per al govern municipal, «la nota comuna dels diferents aspectes objecte d'impugnació és que tots ells afecten qüestions interpretables». I, en aquesta matèria, el grau de controvèrsia és elevat i poden servir d'exemple diverses resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que al llarg del darrer any s'han dictat i que afecten diferents ajuntaments, als quals també s'han anul·lat plecs de clàusules, com per exemple Reus, Sabadell, Terrassa, Castellbisbal o Viladecavalls.

D'altra banda, també afirma que s'ha de tenir en compte que l'òrgan de la Generalitat considera que, tot i haver estimat el recurs, no obliga l'Ajuntament a pagar els 3.713 euros de les despeses d'aquest recurs a l'empresa recur-rent.

Segons l'Ajuntament, va tenir constància de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el dia 28 de març, just abans dels dies festius de Setmana Santa.

Recorda que es tracta d'una resolució d'un òrgan administratiu de la Generalitat, no pas judicial, del qual estava pendent des de l'agost del 2017, quan es va presentar recurs per part de l'empresa Electricitat Boquet SL. I que «en el moment de la interposició del recurs, l'Ajuntament havia suspès el procés de licitació, per iniciativa pròpia».

Nou plec de clàusules

Els serveis tècnics de l'Ajuntament analitzaran les recomanacions de l'òrgan administratiu de la Generalitat i les tindran en compte per a la redacció d'un nou plec de clàusules.

L'Ajuntament afirma que «treballarà per tenir a punt com més aviat millor el nou plec de clàusules» i recorda que la funció del tribunal és estrictament revisora i «en cap cas s'ha incomplert la legalitat». Reitera que l'objectiu era tirar endavant actuacions de millora de la xarxa d'enllumenat, en la línia de renovar i instal·lar xarxes més eficients, amb els preus més competitius possibles.

L'anul·lació del plec «no representa cap despesa econòmica ni perjudica el servei que s'ofereix a la ciutadania, si bé endarrerirà les tasques de manteniment i renovació previstes al projecte», diu.