? En ser una llum blanca permet apreciar molt millor els colors en comparació amb la llum groga del vapor de sodi. Permet millorar la uniformitat de la llum al llarg del carrer. Permet reduir la intensitat lumínica que es projecta cap a la paret i redueix la llum que entra als habitatges per les finestres (llum intrusa).